Modus | Home page

Pravidelná setkání European Alliance Against Coronavirus (EAAC) v roce 2021

Novinka

 

 

 

European Alliance Against Coronavirus (EAAC) se v roce 2021 vrací k nové sérii otevřených setkání.


Po neuvěřitelné mobilizaci klastrů, sdružení, institucí, sítí, univerzit, nevládních organizací, společností atd., za účelem výměny informací a řešení problémů způsobených krizí COVID-19 na více než 160 setkáních v minulém roce bude EAAC pokračovat v dialogu s novými tématy počínaje únorem 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Jak se mohu zúčastnit?


Každý zúčastněný subjekt a osoba jsou vítáni, aby se účastnili a přispěli do diskuse. Mohou se zaregistrovat a dostávat pozvánky na ranní sezení prostřednictvím tohoto odkazu:

Subscribe to EAAC morning sessions


Vezměte prosím na vědomí, že všechna zasedání Evropské aliance proti koronaviru budou zaznamenána a zveřejněna na platformě European Cluster Collaboration Platform a na webových stránkách European Clusters Alliance.

 

 

Co je plánováno na rok 2021?


Evropská aliance proti koronaviru se bude scházet dvakrát týdně, každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 9:30 SEČ.

Tato pravidelná setkání mohou být doplněna dalšími zasedáními podle potřeb účastníků.


První zasedání se uskutečnilo 2. února v 8:30 SEČ.
Účastníkům budeme poskytovat informace o nejnovějších iniciativách EU v oblasti zelené, digitální a odolné transformace. EAAC přivítá Ullu Engelmann, vedoucí oddělení „Pokročilé technologie, klastry a sociální ekonomika“ na Generálním ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW), a Marka Przeor, vedoucího týmu „Klastrová politika“ na DG GROW, jako spíkra. Antonio Novo, prezident Evropské aliance klastrů, navíc poskytne přehled plánovaných dopoledních zasedání na rok 2021.

 


Témata, která budou předmětem nadcházejících schůzí, budou zahrnovat


• jakékoli naléhavé téma související s krizí COVID (funkce rychlého varování EU)
• role klastrů a přístup spolupráce na nových iniciativách EU
• nové výzvy a možnosti financování
• osvědčené postupy a klastrové činnosti v průmyslových ekosystémech a jejich obnova
• meziodvětvové a mezioborové spolupráce

 

 


Místní události Dnů průmyslu EU pro rok 2021


Zasedání EAAC v únoru a březnu se budou konat v rámci EU Industry Days 2021. Jedná se o stěžejní každoroční evropskou akci o průmyslu a slouží jako hlavní platforma k diskusi o průmyslových výzvách a společném rozvoji příležitostí a politických reakcí v inkluzivním dialogu s širokým řada partnerů. Pomáhá také zajistit, aby politiky na evropské, národní, regionální a místní úrovni spolupracovaly a umožňovaly evropskému průmyslu zajišťovat pracovní místa, růst a inovace v Evropě.

 

 

 

O European Alliance Against Coronavirus (EAAC)


EAAC je otevřená výměnná skupina, která se skládá z klastrů, sdružení, institucí, univerzit, společností, zúčastněných stran sociální ekonomiky a dalších subjektů a má úzké vazby na Evropskou komisi. Od začátku krize COVID-19 se skupina pravidelně schází, aby našla řešení problémů způsobených krizí. EAAC mimo jiné identifikovala narušené hodnotové a dodavatelské řetězce v evropském průmyslu a navrhla jeho ekonomické oživení.


Již proběhlá setkání Evropské aliance proti koronavirům jsou k dispozici na platformě European Cluster Collaboration Platform:

September - November 2020    a    March - July 2020

 

 

Kontakt

Antonio Novo Guerrero
President European Clusters Alliance
antonio.novo@clustersalliance.eu
+34 650 410 080