Modus | Home page

Pozvánka na EU Cluster Talks 30. listopadu 2022

Novinka

Podle Organizace pro výživu a zemědělství 30% světové energie spotřebuje zemědělsko-potravinářský průmysl a třetina emisí skleníkových plynů v zemědělsko-potravinářských systémech pochází ze spotřeby energie. Vojenská agrese Ruska na Ukrajině a dopad tohoto geopolitického napětí na ceny energií, které silně ovlivňují zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec v EU, činí přechod na obnovitelné zdroje energie v tomto průmyslovém ekosystému ještě naléhavějším. Zavádění technologií účinného využívání zdrojů malými a středními zemědělsko-potravinářskými podniky bude mít zásadní význam pro podporu jejich konkurenceschopnosti a umožnění přechodu zemědělsko-potravinářského ekosystému k udržitelnosti.


Kromě toho byly výrazně narušeny dodávky hnojiv do EU a jejich ceny se oproti loňskému roku ztrojnásobily. Vzhledem k tomu, že až 60% hnojiv v EU pochází z Ruska a Běloruska, bude velmi důležité rozšířit alternativní metody výroby hnojiv. Průmysl hnojiv v EU pracuje na přechodu na výrobu nízkouhlíkového čpavku a dalších zdrojů živin. Toto úsilí musí být doplněno novými inovativními oběhovými přístupy, neboť je nezbytné zajistit dostatek množství hnojit potřebných pro zemědělskou výrobu, a tím zajistit dodávky potravin v EU. 

 

V této souvislosti pořádá European Cluster Collaboration Platform jménem Evropské komise, DG GROW, online setkání EU Clusters Talk na téma "Agropotraviny: Klastrové aktivity pro udržitelný a odolný ekosystém", dne 30. listopadu 2022, 08:3 - 09:30 SEČ, s cílem diskutovat o kritických výzvách, které se týkají ekologického přechodu v zemědělsko-potravinářském odvětví, o úloze klastrů, podpoře přechodu a zvyšování odolnosti a o klastrových projektech a aktivitách, které mohou sloužit jako příklady budoucího zapojení.

 

Tato akce je součástí online setkávání, kterou komunitě klastrů co dva týdny přináší ECCP. Nabízejí aktuální informace o nejnovějších průmyslových politikách a zapojení klastrů, projektech a osvědčených postupech, nejnovějších zprávách ECCP a možnostech financování. EU Clusters Talks jsou prostorem pro výměnu znalostí a diskusi o tématech relevantních pro klastry, která se budou s každým setkáním měnit.

 

Vystupující EU Cluster Talks: 

  • Gawel Walczak, International Affairs Manager, secpho, coordinator of FoodPackLab 2.0 project
  • Yuan Chai, International Affairs Officer, Wagralim, coordinator of Eurocluster B-Resilient
  • Claudia De Oliveira Ramos, International Project and Network Manager, VEGEPOLYS VALLEY (Coordinator of Eurocluster SUAVE)

REGISTRUJTE SE ZDE