Modus | Home page

POZVÁNKA NA DEN KLASTRŮ V LIBERECKÉM KRAJI

Novinka

Národní klastrová asociace ve spolupráci se Smart akcelerátorem Libereckého kraje vás zvou na
Den klastrů v Libereckém kraji


Akce se uskuteční 4. listopadu 2020 v prostorách Kongresového sálu Libereckého kraje.

 

Program Dne klastrů

 

10:30 – 11:00
Registrace účastníků a drobné občerstvení

 

11:00 – 12:30
Úvodní slovo
Karel Havlíček, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Jiří Herinek, prezident Národní klastrové asociace

 

Představení Smart Akcelerátoru Libereckého kraje - Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje


Perspektivy klastrové politiky 2021+ - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Aktivity CzechInvestu v podpoře klastrů - Patrik Reichl CzechInvest, generální ředitel

 

Předání ocenění ZLATÝ KLASTR, vítězný klastr obdrží ocenění z rukou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka

 

 

12:30 – 13:15
Oběd

 

 

13:15 – 14:50

Úspěšné projekty klastrových organizací


1. blok – oblast Rozvoj inovací ve firmách, moderuje Jiří Herinek
Nanoprogress: Role klastrové organizace Nanoprogress při dynamizaci českých nanotechnologií

 

2. blok – oblast Internacionalizace, moderuje Ivo Říha 
CREA Hydro&Energy: Co přináší Internacionalizace členům klastru CREA

 

3. blok – oblast Vzdělávání, moderuje Jiří Herinek
Moravskoslezský automobilový klastr: Rozvoj lidského potenciálu s využitím národních a nadnárodních projektů

 

14:50 – 15:20
Coffeebreak

 

15:20 – 17:00
Úspěšné projekty klastrových organizací


4. blok – oblast Rozvoj regionálního inovačního prostředí, moderuje Ivo Říha
CLUTEX
Existují cesty pro působení klastru na regionální inovační prostředí? 

 


Panelová diskuse

 


Závěr

 

 

17:00 – 18:30
Exkurze na pracoviště výzkumné organizace VÚTS, a.s.

Návštěva moderního výzkumného ústavu zaměřeného na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro různé oblasti zpracovatelského průmyslu včetně automatizace, vývoje, konstrukce a stavby speciálních inovativních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. Ukázka laboratoří pro měření, laserové centrum, prototypová dílna, zkušebny v oblasti mechatroniky, pohonů a materiálů, laboratoř 3D tisku


Exkurze na pracoviště výzkumného centra Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci

Návštěva provozovny nanotechnologické klastrové organizace Nanoprogress a Oddělení technologie životního prostředí Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). CxI je výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci (TUL), jehož cílem je přispět k rozvoji regionu. Centrum je zaměřeno na propojení laboratoří technických oborů TUL s významnými subjekty aplikační sféry.

 

19:30
Společenský večer v 
Puor Plaudit Restaurant (podmínky účasti viz. registrační formulář)

 

 

 

 

Registrovat na akci se můžete ZDE

 

Možnosti prezentace a partnerství na konferenci Den klastrů 

 

Místo konání konference Den klastrů
Kongresový sál Libereckého kraje, U Jezu 642, Liberec

 

U budovy Krajského úřadu bohužel není možno zajistit rezervaci parkovacích míst, je možno parkovat v okolních ulicích (za poplatek), případně je možno využít parkovací dům u Obchodního domu Forum Liberec viz https://www.forumliberec.cz/o-centru/parkovani/  (zpoplatněno, kapacita je dostatečná, dosah – max 5 minut od kongresového sálu).

 

 

Možnosti ubytování

 

Hotel Imperial Liberec www.imperialliberec.cz, ca 5 minut pěšky od kongresového sálu 

Hotel Babylon Liberec (součást zábavního parku Babylon) www.hotelbabylon.cz, ca 5 minut pěšky od kongresového sálu 

Hotel Zlatý lev www.clariongrandhotelzlatylev.com, cca 10 minut pěšky od kongresového sálu 

Pension Světoběžník www.svetobeznik-liberec.cz, pension v centru města, ca 10 minut pěšky od Kongresového sálu 

Pension Jasmín www.pension-jasmin.cz, ca 5 minut pěšky od kongresového sálu (je ale u hlavní silnice) 

 

 

 

 

 

Pořadatelé si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění. Účastníci konference svojí přítomností na ní souhlasí s pořizováním fotodokumentace z důvodu propagace akce a dávají pořadatelům souhlas s využitím fotografií a získané reflexe za účelem zkvalitňování dalších aktivit a pro propagační a marketingové účely související s výstupy akce. Účastníci akce berou odpovědnost za jakákoliv případná rizika plynoucí z jejich účasti na akci.

 

 

 

Program druhého dne 5. 11.2020 (pouze pro členy Národní klastrové asociace)

 

10:00 - 12:00  Valná hromada Národní klastrové asociace

12:00 - 13:00  Lehký oběd

13:00 - 15:30  Školení klastrových manažerů
Vybraní manažeři klastrů se podělí se svými zkušenostmi. Po každé prezentaci bude prostor pro diskusi.

Ladislav Glogar, Autoklastr: Zkušenosti se zapojením do mezinárodního projektu – přínosy a rizika

Břetislav Skácel, CREA Hydro&Energy: Od projektu internacionalizace k zahraničním zakázkám - příklady získání zakázek v Iráku a v Jihovýchodní Asii

Lucia Haraslínová, Klastr českých nábytkářů: Zkušenosti s klastrováním od Klastru českých nábytkářů, aktuality a novinky v přístupu ke klastrování

 

Cílem je předání zkušeností mezi klastrovými manažery. Nejen ukázka výstupů realizovaných projektů, ale i postup, jak jich bylo dosaženo a návody, na co si dát pozor.

 

 

 

 

Místo konání Valné hromady a školení manažerů
Budova Cxl Bendlova 1409/7, Liberec

 

V místě konání valné hromady je poměrně obtížné zaparkovat. Nejlepší dostupnost je autobusy MHD č. 15 a 19, ze zastávky Fügnerova v centru města, doba cesty cca 6 minut. Výstupní stanice Technická univerzita. Pěšky z centra je to cca 2,5 km.