logo

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Dotazník
IČO22873643
UlicePikartská 1337/7
MěstoOstrava - Radvanice
PSČ716 00
KrajMoravskoslezský kraj
Rozsah působnostiNárodní
Legální formaSpolek
Datum vzniku klastru02.04.2010
Dorozumívací jazyk
JazykyAngličtina
Web
Url typWebové stránky
Url adresahttp://www.btklastr.cz/
PoužíváníHlavní
Statutár a manažer
Statutár - jméno a příjmenidoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Statutár a manažer
Manažer - jméno a příjmeníMgr. Simona Guzdková
Manažer - E-mailsimona.guzdkova@btklastr.cz
Manažer - telefon734 232 532
Hlavní oblast aktivit- hlavní oblasti aktivit: zaměření na bezpečnost napříč všemi obory 1) VaV v oblastech bezpečnosti 2) Vzdělávání v jakémkoli oboru 3) Fundraising a projektové poradenství 4) Marketing a propagace 5) Komerční služby
Technologické zaměření
KategorizaceHealth
Kategorizace - vypsatbezpečnost napříč všemi obory
Zařazení na základě pokročilých technologiíSecurity
Advanced Materials
Advanced Manufacturing Technology
Artificial Intelligence
Big Data
Augmented/Virtual Reality
Blockchain
Vize/Cíle/SměrVizí BTKlastru je fungující propojení průmyslových, malých a středních podniků s výzkumně-vývojovou a akademickou sférou a zajištění vědeckotechnického zázemí pro projekty členských firem. Současně s tím získávání finančních prostředků pro investiční i „měkké“ aktivity v oblasti bezpečnosti a podporu rozvoje inovací, výzkumu, vývoje a transfer znalostí a výsledků výzkumu.
Strategie klastruStrategii klastru - máme formální psanou
Pracovní skupina
Název pracovní skupinySafety
Čím se zabývá- bezpečnost osob, ve firmách, bezpečnost práce (zpracování studií, analýz, poradenství, vzdělávání a další činnosti v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, protivýbuchové prevence, ochrany veřejného zdraví, atd.)
Způsob fungováníDobrá spolupráce ve skupině s konkrétními výsledky
Poznámkasoučástí jsou nejen členové klastru
Pracovní skupina
Název pracovní skupinySecurity
Čím se zabývá- zabezpečení objektů, osob , majetků (zpracování studií, analýz, poradenství, vzdělávání a další činnosti v oblasti ostrahy, ochrany osob a majetku, monitorovací a zabezpečovací systémy, IT systémy pro ochranu kritické infrastruktury, kybernetická bezpečnost, atd.)
Způsob fungováníDobrá spolupráce ve skupině s konkrétními výsledky
Poznámkasoučástí jsou nejen členové klastru
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyVzdělávání
Čím se zabývá- vzdělávání nejen v oblasti bezpečnosti, ale i v měkkých dovednostech či technických oborech (identifikace příležitostí personálních potřeb členských firem, identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti vzdělávání, síťování členů a příprava projektů ve vzdělávací oblasti, atd.)
Způsob fungováníDobrá spolupráce ve skupině s konkrétními výsledky
Poznámkasoučástí jsou nejen členové klastru
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyVaV
Čím se zabývá- výzkum a vývoj v oblastech bezpečnosti (identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti výzkumu a vývoje, síťování členů a příprava projektů ve VaV oblasti, atd.)
Způsob fungováníDobrá spolupráce ve skupině s konkrétními výsledky
Poznámkasoučástí jsou nejen členové klastru
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyEkologie
Čím se zabývá- autorizované měření imisních koncentrací pomocí speciální mobilní laboratoře (zpracování studií, analýz, poradenství, vzdělávání a další činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie)
Způsob fungováníDobrá spolupráce ve skupině s konkrétními výsledky
Poznámkasoučástí jsou nejen členové klastru
Nabízené služby
Nabízené službyPrávní poradenství
Projektové poradenství
Vzdělávání (školení, mentoring)
Poradenské služby
Usnadnění spolupráce mezi členy klastru
Usnadnění mezisektorové spolupráce
Informační servis
Příprava a administrace inovačních záměrů
Organizace eventů, workshopů aj.
Marketing, propagace
Podpora spolupráce členů v oblasti VaV
Příprava a zpracování koncepcí, analýzy, strategických dokumentů
Dalšíodborné posudky, studie, poradenství napříč obory v oblasti bezpečnosti, participace na projektech, měření imisí
Kolik členů klastru přibylo za posledních 24 měsíců?3
Kolik členů klastru ubylo za posledních 24 měsíců?1
SME - malé až střední firmy (1-250 zam.) - tradiční18
Velké firmy (nad 250 zam.)1
Instituce (VaV, agentury, SOŠ, technologická centra aj.)2
Univerzity2
Klastrové organizace3
Celkový počet zaměstnanců1
FTE (přepočet osob na plnou pracovní dobu)1
Vzdělávání zaměstnancůKlastr má k dispozici rozpočet pro školení zaměstnanců
Zaměstnanci klastru jsou pravidelně proškolováni (min. 1x ročně)
Profil na European Cluster Collaboration PlatformNE - Neexistuje profil na European Cluster Collaboration Platform