logo

NANOPROGRESS, z.s.

Dotazník
IČO72070382
UliceNová 306
MěstoPardubice Polabiny
PSČ530 09
KrajPardubický kraj
Rozsah působnostiMezinárodní
Legální formaSpolek
Datum vzniku klastru21.05.2010
Dorozumívací jazyk
JazykyŠpanělština
Angličtina
Web
Url typWebové stránky
Url adresahttps://www.nanoprogress.eu/
PoužíváníPoužívám
Web
Url typFacebook
Url adresahttps://www.facebook.com/nanoprogress/
PoužíváníPoužívám
Web
Url typLinkedIn
Url adresahttps://www.linkedin.com/company/nanoprogres-z-s-p-o-/
PoužíváníPoužívám
Statutár a manažer
Statutár - jméno a příjmeniIng. Luboš Komárek, MSc.
Statutár - E-mailkomarek@nanoprogress.eu
Statutár telefon736 446 314
Statutár a manažer
Manažer - jméno a příjmeníIng. Lucie Ligasová, Ph.D.
Manažer - E-mailligasova@nanoprogress.eu
Manažer - telefon731126234
Hlavní oblast aktivitobor nanotechnologie - podpora inovací, nových technologií klastr - podpora členů a navazování nových vazeb (zahraniční převážně) projektová činnost, příprava projektu a realizace - cílíme převážně na zahraniční programy podpora vědy a výzkumu marketing a networking
Technologické zaměření
KategorizaceHealth
Textiles
Agri-food
Construction
Kategorizace - vypsatnanotechnologie
oblast čištění vody - čištění vod pitné, odpadové - spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci,
filtrace vzduchu
Zařazení na základě pokročilých technologiíAdvanced Materials
Nanotechnology
Advanced Manufacturing Technology
Vize/Cíle/SměrVizí Nanoprogress je stát se přední evropskou klastrovou organizací v oblasti podpory celého inovačního cyklu a efektivně zavádět společně vyvinuté inovace do praxe.
Strategie klastruStrategii klastru - máme formální psanou
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyVýzkum, vývoj a technologický rozvoj
Čím se zabýváPracovní skupina má za cíl identifikovat a selektovat nové směry výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologií s důrazem na polymerní nanovlákna a prostřednictvím propojování kvalifikovaných a kompetentních členů klastru i mimoklastrových subjektů zakládat konsorcia schopná realizovat vybrané výzkumné záměry a přinést výsledky které přispějí k rozšíření znalostní základny klastru, která je nezbytnou podmínkou pro rozvoj inovací a podporu aplikačního potenciálu vyvíjených produktů a jejich následné komercionalizace členy klastru.
Způsob fungováníSpolupráce na velmi dobré úrovni s konkrétními výsledky, pracovní skupina je klíčová pro spolupráci a inovace
PoznámkaDo pracovních skupin (napříč) jsou zapojeni aktivní členové klastru, klastr informuje i ostatní členy o možnosti se zapojit do WG, nejsou to formální pracovní skupiny
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyInternacionalizace a mezinárodní spolupráce
Čím se zabýváPracovní skupina se zbývá mezinárodními akcemi a prezentováním klastru v zahraničí. K tomu skupina využívá celou řadu konvenčních i moderních elektronických kanálů jednak k mezinárodní komunikaci a jednak k posílení povědomí o svých aktivitách. Stejně tak jsou tyto kanály využívány ke sdílení poznatků a postřehů z mezinárodního prostředí se členy organizace. Pro tyto účely jsou vytvořeny profily na nejvýznamnějších sociálních sítích jako např. Facebook, LinkedIn a Twitter, které jsou využívány pro distribuci informací na obecné bázi. Jako další způsob sdílení specifických informací spojených s činností klastru se jako velmi efektivní jeví Evropská platforma pro meziklastrovou spolupráci (Cluster Collaboration Platform). Skupina je také velmi aktivní v oblasti zahraničních prezentací, matchmakingu a networkingu.
Způsob fungováníSpolupráce na velmi dobré úrovni s konkrétními výsledky, pracovní skupina je klíčová pro spolupráci a inovace
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyMarketing a PR
Čím se zabýváPracovní skupina se aktivně zaměřuje na společné národní i nadnárodní akce, na kterých se prezentuje své inovativní výsledky, produkty a technologie. Nedílnou součástí marketingových aktivit je zároveň posilování značky klastru a tvorba propagačních materiálů, které jsou určeny k prezentaci klastru a jeho členů. Nelze opomenout, že tyto materiály přispívají do jisté míry i k popularizaci nanotechnologií. Velmi důležitým marketingovým kanálem jsou profily členské základny na webových stránkách a v členském katalogu, které jsou zpracovány v několika jazykových mutacích.
Způsob fungováníSpolupráce na velmi dobré úrovni s konkrétními výsledky, pracovní skupina je klíčová pro spolupráci a inovace
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyObchod a služby
Čím se zabýváHlavní náplní činnosti pracovní skupiny pro obchod a služby je vytváření podmínek pro komercializaci produktů a služeb jednotlivých členů klastru. Skupina pracuje s portfoliem produktů a služeb, které se skládá z výrobní nabídky členů klastru. Její pracovníci na základě tržních analýz, marketingových plánů a obchodních aktivit pomáhají členům klastru vytvářet obchodní strategie jak pro oborové, tak i teritoriální trhy. Ve své činnosti se snaží o vytváření synergických efektů, založených na spolupráci mezi členy klastru, které mohou výrazným způsobem zefektivnit působení členů klastru na jednotlivých trzích. Nedílnou součástí činnosti pracovní skupiny jsou i služby spojené s realizací podnikatelských záměrů, právních aspektů podnikaní na jednotlivých trzích, otázky certifikací a norem na jednotlivých trzích stejně jako i plánovaní a realizace logistických operací a činností spojených se specifikou smluvních vztahů na jednotlivých trzích, včetně návrhů nezbytných finančních instrumentů zajišťujících úspěšnou realizaci obchodních aktivit, včetně pojistných aktivit spojených s obchodní činností na zahraničních trzích.
Způsob fungováníSpolupráce na velmi dobré úrovni s konkrétními výsledky, pracovní skupina je klíčová pro spolupráci a inovace
Pracovní skupina
Název pracovní skupinyRegionální a národní politika
Čím se zabýváSkupina je zaměřená na soulad s národními a regionálními strategiemi rozvoje. Přístup skupiny apeluje na soulad s Národní výzkumné a inovační RIS3 strategií.
Způsob fungováníSpolupráce na velmi dobré úrovni s konkrétními výsledky, pracovní skupina je klíčová pro spolupráci a inovace
Nabízené služby
Nabízené službyProjektové poradenství
Usnadnění mezisektorové spolupráce
Příprava a administrace inovačních záměrů
Přístup na Evropský vnitřní trh
Poradenské služby
Usnadnění spolupráce mezi členy klastru
Podpora přenosu znalostí a technologií
Organizace eventů, workshopů aj.
Vzdělávání (školení, mentoring)
Podpora spolupráce členů v oblasti VaV
Finanční poradenství
Právní poradenství
Marketing, propagace
Příprava a zpracování koncepcí, analýzy, strategických dokumentů
Získávání finančních zdrojů členům klastru
Informační servis
Kolik členů klastru přibylo za posledních 24 měsíců?12
Kolik členů klastru ubylo za posledních 24 měsíců?2
SME - malé až střední firmy (1-250 zam.) - tradiční37
Velké firmy (nad 250 zam.)14
Instituce (VaV, agentury, SOŠ, technologická centra aj.)3
Univerzity2
Ostatní1
Celkový počet zaměstnanců20
FTE (přepočet osob na plnou pracovní dobu)11
Vzdělávání zaměstnancůKlastr má k dispozici rozpočet pro školení zaměstnanců
Zaměstnanci klastru jsou pravidelně proškolováni (min. 1x ročně)
Poznámkacelkem zaměstnanců 27, pouze na klastr samotný 20
Profil na European Cluster Collaboration PlatformANO - Existuje profil na European Cluster Collaboration Platform
ESCA label
Druh medaileGold
Kdy byla známka udělena18.01.2019