Změna sídla NCA

Dovolujeme si Vás upozornit, že zápisem do spolkového rejstříku proběhla změna sídla NCA.

 

Národní klastrová asociace

U Tiskárny 616/9

702 00 Ostrava