Workshop vědomostní platformy „Kooperace firem a vytváření klastrů“ ERDV dne 1. 10. 2013

Pavla Břusková, prezidentka NCA, se zúčastní 3. workshopu vědomostní platformy „Kooperace firem a vytváření klastrů“ (Kongresové centrum České Budějovice – Metropol), kde seznámí s klastrovou politikou ČR, aktivitami a projekty NCA, připravovanými certifikovanými metodikami pro národní a regionální klastrovou politiku  a zúčastní se diskuze o námětech na nové aktivity klastrů a pro klastry v rámci ERVD. Na vybudování „Evropského regionu Dunaj–Vltava“ (ERVD) spolupracují příhraniční regiony v Bavorsku, Čechách a v Rakousku již od roku 2009. V rámci takového seskupení formou „Evropského regionu“ mohou být společné plány a projekty zpracovávány ještě efektivněji a v užším souladu se společnými strategickými zájmy zúčastněných, kterými jsou za ČR kraje Plzeňský, Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský. Hlavními tematickými okruhy spolupráce jsou: ERDV jako prostor pro inovace a výzkum; ERDV – prostor s vysokými školami; Kooperace firem a vytváření klastrů; Kvalifikované pracovní síly – flexibilní pracovní trh; Turistika orientovaná na přírodu a zdraví, města a kulturu; Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost; Mobilita, infrastruktura a doprava. Informace v českém jazyce najdete na: http://www.europaregion-donau-moldau.at/xchg/SID-164E1AC3-C6840DCB/hs.xsl/6_CSY_HTML.htm