Vzdělávací kurzy zacílené na potřeby subjektů inovační infrastruktury

Národní klastrová asociace (NCA) společně s firmou NEXIA AP a.s. realizuje v rámci projektu Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji další 4 nové vzdělávací kurzy zacílené na potřeby subjektů inovační infrastruktury a inovačních firmách působících na území Středočeského kraje. Cílem projektu je přispět k prohlubování kompetencí pracovníků ve firmách a subjektech inovační infrastruktury na území Středočeského kraje s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Středočeského kraje.

 

Nabízíme tedy Vám i Vašim zaměstnancům bezplatnou účast na kvalitně připravených kurzech, 
na kterých jejich účastnici získají interaktivním způsobem jedinečnou možnost jejich dalšího osobnostního i profesního rozvoje.

Více informací naleznete zde.

Přihlášku ke kurzům naleznete zde.