Tematické workshopy pro klastry - Dunajský region EU

Již 30. 4. 2014 se uskuteční ve Vídni další setkání Pracovní skupiny "Clusters of Excellence" organizanované v rámci Strategie EU pro Dunajský region - DanuClus. Cílem setkání je identifikace projektových záměrů pro další programovací období v níže uvedených prioritních oblastech, kterým jsou věnovány tématické workshopy:

- nábytkářství

- inovace a gender/diverzita

- zpracovatelský průmysl (především automotive)

- biomasa

- optimalizace klastrů

- kreativní průmysly

Tematický workshop Cluster Optimalisation povede Pavla Břusková a společně s představiteli dalších národních klastrových organizací zemí Dunajského regionu se zaměří na zefektivnění podpůrných procesů a aktivit pro posílení klastrů.

Registrovat se můžete nejpozději do 4. 4. 2014.

Více informací zde.