Technology Cup 2011 zná své vítěze

Veletrh Autosalon na brněnském Výstavišti se stal dějištěm vyhlášení vítězů prvního ročníku inovativní soutěže Technology Cup. Soutěž měla za úkol stimulovat mladé lidi, aby nepsali své myšlenky a práce do šuplíku, ale aby se je naučili uplatnit a prosadit v praxi. Hlavní důraz byl přitom kladen – jak bylo při vyhlášení vítězů několikrát zdůrazněno – na originalitu, praktickou realizovatelnost a aplikovatelnost každého soutěžního nápadu. Výhodu tak měli studenti, kteří svůj nápad již částečně realizovali a mohli tak prezentovat určité dílčí výstupy a výsledky. Vítězové byli vyhlášeni v  kategoriích Studenti a Doktrandi. Ceny pro vítěze byly opravdu honosné a zahrnovaly mobily, TV a  LCD monitory od společnosti LG Electronics CZ, zajímavá stipendia od společností Energoklastr, VTP Mstětice a Ogilvy. Pro nejlepší práce z Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze je připravena speciální cena děkana fakulty. Celková hodnota darů pro soutěžící přesahuje částku 4.000.000,-  korun.

Vítězné projekty – kategorie studenti

Oceněními v kategorii Studenti jsou:

  • místo: Tomáš Svoboda, VUT v Brně: SCIOX 2.0 – rentgenový a CT přístroj pro defektoskopii
  • místo: Jiří Johančík, UK v Praze: Projekt využití mikrovlnných zářičů při opravách povrchu živičných vozovek
  • místo: Michal Lošťák, MENDELU v Brně: Informační portál Plumlovská přehrada

   „Mám neskutečnou radost z tohoto významného ocenění,“ dodává výherce kategorie Studentů, Tomáš Svoboda, který studuje Vysoké učení technické VUT v Brně. Jeho práce se zabývá konstrukcí a výrobou mobilního rentgenového přístroje s názvem SCIOX 2.0. „Svůj výtvor považuji za své dítko,“ uvádí autor, který si na jeho sestrojení vydělává v jedné populární brněnské kavárně: „největší problém bylo získat všechny potřebné součástky a promyslet vlastní sestrojení. Moji rodiče mě před dokončením posílali z domu pryč, báli se, že budou ozářeni.“. Jeho přístroj prošel také přísnou kontrolou Ústavu pro jadernou bezpečnost.

   Ve finálovém výběru se objevila také zajímavá práce na podporu cestovního ruchu v oblasti Plumlovské přehrady, kterou sestavil student Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně, Michal Lošťák. „Ocenění mě mile překvapilo. V mé práci jsme se zaměřil na sestavení informačního portálu s vlastním redakčním systémem a dalšími multimediálními prvky, které mají do oblasti prostějovska přilákat více lidí a investorů,“ dodává šťastný výherce. „V současné době jsem učinil i druhý krok a vytvořil již funkční devel verzi portálu, nyní mě čeká testování, dotvoření zajímavých novinek, které vzešli z diskuze s potencionálními investory v oblasti Plumlova,“upřesňuje další kroky Lošťák. Spuštění celého projektu je naplánováno na červenec tohoto roku.

   Vítězné projekty – kategorie doktorandi

   V kategorii Doktorandi byli nejúspěšnější studenti z ČVUT. Oceněními jsou dvě nejúspěšnější práce:

    • místo: Zdeněk Váňa, Jiří Cigler, Samuel Prívara, ČVUT v Praze: Projekt Eleven – Prediktivní řízení vytápění budov
    • místo: Ondřej Nývlt, ČVUT v Praze: Analysis of dependecies in Event Trees using Petri Nets

     Projekt zabývající se vytápěním budov se bude také využívat v praxi a to zejména ve VTP a CTT Vysočina, kde budou studenti moci na svém projektu dále pracovat ve speciálně vybavených laboratořích. „Snažíme se nadané studenty co nejvíce podporovat, to je také dalším krokem soutěže Technology Cup. Nechceme, aby potenciál, který soutěžící ukázali, zůstal nevyužitý,“dodává další myšlenku předseda představenstva CVVIJUDr. Jan Rakušan, MBA„Úrovní soutěže jsme mile překvapeni, bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší práce. Sešel se nám zajímavý mix prací z různých oborů, to nám ukazuje velkou diverzifikaci a rozptyl v zaměření současných studentů, což je dobrá zpráva pro budoucnost,“ uzavírá Rakušan.

     Cena děkana Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze

     Speciální cenu od děkana Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze získávají tito studenti:

      • místo Tomáš Kohout: Model Žonglér pro vzdálenou výuku
      • místo Matěj Pčolka: Prediktivní řazení výroby penicilinu
      • místo Eva Žáčeková: Tvorba modelů pro prediktivní řazení budov

       Do soutěže se přihlásilo více než 500 studentů z devatenácti univerzit, vysokých a středních škol. Doprovodné akce – Bleskové soutěže se zúčastnilo více než dva tisíce soutěžících a bylo rozdáno celkem osm mobilních telefonů od společnosti LG Electronics CZ.

       Partnerem soutěže Technology Cup jsou společnosti LG Electronics CZ, Ogilvy, Energoklastr, CVVI, VTP Mstětice, PREMIO, mediálním partnery soutěže jsou rádio KISS Hády, brněnská Televize, časopisy Eurocampus a Študák. Všem partnerům děkujeme za jejich podporu a přízeň. Více informací o soutěži najdete na www.technologycup.cz.

       Již nyní probíhají přípravy dalšího ročníku, který bude spuštěn v říjnu 2011. Všichni fanoušci této soutěže se mohou těšit na nové zajímavé partnery, ceny v soutěžích a další výzvy.

       Převzato z http://www.staze.cz/technology-cup-2011/