TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na konferenci TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP, která se uskuteční dne 13. září 2011 v konferenčním centru Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. Konference se měla původně uskutečnit v červnu 2011, ale byla odsunuta vzhledem ke stávce v hromadné dopravě.

Konference bude rozdělena do dvou sekcí. Dopolední část je věnována představení průmyslově relevantních evropských technologických platforem a současně možnostem jejich aktivního zapojení do projektů 7. RP. Evropskou iniciativu NANOfutures zde bude reprezentovat její představitel Dr. David Gonzalez Fernandez ze Španělska.

V odpolední sekci pak budou prezentovány hlavní myšlenky a cíle českých platforem, iniciativ, programů či týmů v oblasti NMP. Konference bude zakončena diskusí o možnostech a vhodné formě spolupráce mezi domácími a zahraničními aktivitami.

Registrovat se můžete do 9. září 2011 na http://geform.tc.cz/tpitvonmp.