TCI Sofia 2018

Přijměte pozvání na evropskou konferenci TCI (The Competitiveness Institute) 2018, která se uskuteční 20.-22. března 2018 v Sofii, Bulharsko.

Konference pořádané TCI ročně navštíví stovky odborníky z oblasti klastrů z celého světa. Umožňují totiž sdílet praktické zkušenosti, jak pomocí rozvoje klastrů přispívat ke společenskému pokroku, budovat regionální konkurenceschopnost, podporovat inovace, stimulovat rozvoj soukromého sektoru za spolupráce s veřejným a vědomostním sektorem a v posledních letech také, jak posilovat inteligentní specializaci. Tématem letošní regionální konference v Sofii je „turning challenges into opportunities“ a její součástí budou také tzv. „Cluster Tours“. Více informací naleznete v přílohách tohoto emailu a na webových stránkách zde: http://www.tci-europe2018.com/

Zaregistrujte se do 31. ledna 2018 (Extended Early Bird registration) a získejte 10% slevu na registrační poplatek.