Služby NCA

Národní klastrová asociace nabízí celkou řadu expetních služeb:

SLUŽBY PRO ČLENY NCA

- Informační servis (newsletter, monitoring výzev k předkládání projektů, avíza o konaných akcích, zprostředkování nabídek, příležitostí a partnerství v ČR)

- Vzdělávací a networkingové aktivity (semináře, workshopy)

- Zastupování zájmů klastrových organizací (na MPO a API)

- Osvěta a propagace na tuzemských akcích (Dny klastrů, propagace členů NCA)

- Internacionalizační aktivity (propagace členů NCA na zahraničních konferencích/seminářích, hledání potenciálních partnerů)

 

Staňte se členem NCA! Přihlášku naleznete ZDE. 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz

 

MAPOVÁNÍ A FACILITACE KLASTRŮ 

- NCA nabízí provedení statistického mapování a vyhodnocování přítomnosti přirozených klastrů v daném regionu, je zkušeným facilitátorem pro zakládání klastrových organizací

- Tyto služby nabízí především regionálním institucím (kraje, inovační centra, rozvojové agentury, atd.), které mají zájem o identifikaci klastrového potenciálu ve svém regionu (návaznost na RIS3)

- Komerčně vyhotovuje mapovací studie klastrů, analýzy konkurenční výhody regionu (Porterův diamant, analýza hodnotových řetězců), Studie proveditelnosti fungování klastrové organizace

- Uspořádáme seminář - facilitace klastrové iniciativy - vedoucí k nastartování spolupráce firem, výzkumných institucí a veřejné správy

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz

DALŠÍ SLUŽBY (komerční)

- Zpracování internacionalizační strategie pro klastrové organizace (zpracování části či celé internacionalizační strategie s důrazem na potřeby a zájmy vašich členských firem)

- Zpracování odborných studií s klastrovou tématikou

- Zaregistrování klastrové organizace na ECCP (European Cluster Collaboration Platform). Staňte se součástí evropské klastrové komunity!

- Poradenství pro získání Bronzové známky Evropské klastrové excelence

- Uspořádání semináře/konference (organizační zajištění akce - prostory, občerstvení, propagace, atd.)

- Uspořádání exkurze (dle požadavků a domluvy)

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz

 

ŠKOLENÍ

- NCA nabízí školení pro zástupce regionálních institucí (kraj, město, hospodářské komory, inovační centry, regionální agentury, CzechInvest, API, apod.), ale také manažery klastrových organizací, firem a dalších institucí

- Témata školení jsou připravena na míru požadavkům klientů, obecně se jedná např. o: seznámení s pojmem klastr/klastrová iniciativa/klastrová organizace, přínosy spolupráce v klastru (pro firmy, univerzity, veřejný sektor), metodika mapování klastrů v regionech, management klastrové organizace (leadership), klastrová politika (evropská, národní, regionální), financování a dotační příležitosti pro klastrové organizace, atd.

 

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz