Služby NCA

Národní klastrová asociace nabízí celou řadu expertních služeb:

SLUŽBY PRO ČLENY NCA

Informační servis - newsletter o aktivitách a úspěších členů NCA, monitoring výzev k předkládání projektů, avíza o připravovaných akcích, zprostředkování nabídek, příležitostí a partnerství v ČR.

Vzdělávací a networkingové aktivity – semináře a workshopy pro zvyšování kompetencí managementu klastrových organizací.

Zastupování zájmů klastrových organizací vůči relevantním orgánům (MPO, API, kraje apod.).

Osvěta a propagace klastrů a klastrové koncepce v ČR - Dny klastrů, Katalog členů NCA, Metodiky pro regionální a národní klastrovou politiku, Oborové klastry.

Internacionalizační aktivity – propagace členů NCA na zahraničních akcích, zprostředkování účasti v mezinárodních projektech a evropských klastrových iniciativách.

 

STAŇTE SE ČLENEM NCA! Přihlášku naleznete ZDE. 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz

MAPOVÁNÍ A FACILITACE KLASTRŮ V KRAJÍCH ČR

NCA nabízí provedení statistického mapování a vyhodnocování přirozených klastrů v daném regionu, je zkušeným facilitátorem pro následné zakládání klastrových organizací.

NCA je expertním dodavatelem mapovací studie klastrůanalýzy konkurenční výhody regionu (Porterův diamant, analýza hodnotových řetězců, oborová mapa klastru) a studie proveditelnosti fungování klastrové organizace.

Tyto služby jsou určeny regionálním institucím (kraje, inovační centra, rozvojové agentury atd.), které mají zájem o identifikaci klastrového potenciálu ve svém regionu, včetně návaznosti na RIS3.

Uspořádáme pro vás seminář Identifikace klastrů a facilitace klastrových iniciativ vedoucí k nastartování spolupráce firem, výzkumných institucí a veřejné správy v nosném oboru vašeho regionu a růstu jeho konkurenceschopnosti.

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz

DALŠÍ SLUŽBY

Zpracování internacionalizační strategie pro klastrové organizace s důrazem na potřeby a zájmy jejich členských firem.

Zpracování odborných studií s klastrovou tématikou.

Zapojení klastrových organizací do iniciativ Evropské komise

 

Konferenční servis pro klastrové organizace a další. 

Pořádání exkurzí pro zahraniční klastry a rozvoj obchodní spolupráce s ČR.

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz

ŠKOLENÍ

NCA nabízí školení pro pracovníky regionálních institucí (kraj, město, hospodářské komory, inovační centra, regionální agentury, kanceláře CzechInvest, API apod.), ale také pro manažery klastrových organizací, jejich členské firmy a neziskové organizace a další subjekty.

 

Témata školení jsou připravena na míru požadavkům klientů - od základních pojmů a přínosů spolupráce v klastru (pro firmy, univerzity, veřejný sektor) přes metodiku rozvíjení klastrů v regionech a úspěšný management klastrové organizace (leadership) až po klastrovou politiku (evropská, národní, regionální) a přístup k finančním zdrojům pro klastrové organizace.

 

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@nca.cz