Školení NCA "Začínáme s klastrovou organizací"

Přijměte prosím pozvání na školení Začínáme s klastrovou organizací, které pořádá Národní klastrová asociace v rámci cyklu klastrových školení. Cílem tohoto semináře je detailní seznámení se vznikem a činností klastrové organizace, managementem klastrů, governance klastru a klastrovou politikou. Součástí školení bude rovněž blok věnující se vyhodnocení stávající kapacity klastrové organizace a možnostem jejího rozvoje. Interaktivní prezentace budou doplněny příklady z praxe a simulacemi ve skupinách.

Původní lektorský tým doplní Ing. Ladislav Glogar, manažer Moravskoslezského automobilového klastru, který se s Vámi podělí o dlouholeté praktické zkušenosti.

Školení se uskuteční v polovině dubna 2016 (konkrétní termín bude upřesněn) v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU, Studentská 17, Ostrava-Poruba. Program semináře naleznete zde.

Pro bližší informace a registraci na školení kontaktuje Mgr. Zuzanu Polovou, polova@nca.cz, 773 032 220