Setkání partnerů projektu CluStrat (Katowice)

LOGO CluStrat+NCA

 

Národní klastrová asociace se účastnila setkání partnerů projektu CluStrat, ke kterému došlo ve dnech 15. - 17. 4. 2013 v Katowicích. Jedním z meetingů byl v pořadí již druhý Transnational Policy Dialogue, jehož cílem je sjednotit poznatky a vytvořit společný přístup v rámci podpory rozvoje klastrové politiky napříč Střední Evropou.

Bližší informace naleznete zde.

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.