Setkání NCA s polským klastrem k tématu odpadového managementu

komory Moravskoslezského kraje a představitelů Klastru odpadového managementu a recyklování z Polska. Diskuze probíhaly především na téma odpadového hospodářství v ČR a PL a možnosti vzájemné spolupráce v tomto oboru.

Více zde.