Setkání klastrů České republiky 2014

Klastr českých nábytkářů ve spolupráci s klastry Klastr OMNIPACK a Clutex - klastr technické textilie a za podpory partnerů Národní klastrová asociace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádají konferenci Setkání klastrů České republiky dne 29.5.2014 od 11:00 hod. Místo konání: Školicí středisko SVIAJAK, Okružní 152, 289 37 Loučeň – Patřínokres Nymburk.

Konference je primárně určena pro manažery klastrů, ale také pro úředníky krajů spolupracujících s klastry a pro podnikatele zajímající se o klastrové iniciativy v ČR.

Pozvánku s programem naleznete zde.