Seminář Průmyslové právo v praxi III

Seminář Průmyslové právo v praxi III s volnou vstupenkou na 56. MSV Brno 2014,

který má tentokrát s podtitul Metoda TRIZ – rychlá cesta k inovačnímu úspěchu. Seminář pořádá redakce časopisu Elektro (nakladatelství technické literatury FCC Public) společně s Asociací rozvoje invencí a duševního vlastnictví (ARID) a koná se ve středu 1. října 2014 jako součást doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2014. Kromě metody TRIZ se budou přednášející věnovat i dalším možnostem zefektivňování inovačních aktivit a využití jejich výsledků. Seminář je určen zejména technickým manažerům firem, manažerům organizací, pracovníkům výzkumu a vývoje, ale i všem ostatním, jejichž práce vyžaduje uplatnění kreativity a invence.

Nabídka sníženého vložného pro čtenáře webu Národní klastrové asociace: 
Uvedete-li do poznámky v registračním formuláři kód „NCA“, bude Vám účtováno snížené vložné 500,- Kč bez DPH. (Sleva se projeví až na faktuře, automatická odpověď registračního formuláře uvádí plné vložné). Přihlášení také obdrží kód pro vygenerování volné vstupenky na 56. MSV Brno 2014.

Pokud Vás informace o semináři zaujala, bližší informace o programu a registrační formulář naleznete na webové stránce semináře  
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=51381 
Účastnický poplatek činí 700,- Kč bez DPH.