Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zve na Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender doplněné o řadu příkladů z praxe dne 7. března 2013, 9:00 - 14:00 hod.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále jen KARP) se v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce stala projektovým partnerem mezinárodního strategického projektu s názvem Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat (zkratka CluStrat). Spolu s Karlovarským krajem v roli přidruženého partnera se KARP od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojila do tohoto projektu. 

Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu patří zejména dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální a národní úrovni v rámci každé partnerské země s cílem vytvoření nových rozvojových klastrových strategií s ohledem na specifika daného území. 

V tomto duchu je také organizováno naše (v pořadí již druhé) Regionální setkání, na kterém Vám poskytneme informace o průběhu projektu, jeho výstupech a dalších plánovaných aktivitách. Dopolední část bude zaměřena velmi prakticky - manažerka úspěšného klastru z Libereckého kraje představí klastr technické textilie CLUTEX a seznámí účastníky s úspěchy a problémy, kterými si klastr po dobu svého fungování prošel. Další prakticky zaměřená prezentace se bude týkat transferu technologií - dotačního titulu Inovační vouchery, jejichž poskytovatelem je Karlovarský kraj. 

Podrobné informace včetně programu a možnosti registrace najdete v přiložené pozvánce.