Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů ECCP

Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů (European Cluster Collaboration Platform)

 Již dříve jsme našim členům poskytli informace o evropském online portálu pro spolupráci klastrů. Tato platforma nabízí kvalitní informace a podporu spolupráce pro klastry (klastrové organizace a jejich členy) s cílem zlepšit jejich výkon a zvýšit konkurenceschopnost usnadněním nadnárodní a mezinárodní spolupráce.

 Portál by měl být mostem pro komunikaci mezi klastry ze stejných i odlišných oborů. Důležitým aspektem této iniciativy je také zlepšení a zjednodušení spolupráce mezi klastrovými organizacemi a členy jednotlivých klastrů (firmami, výzkumnými a vývojovými organizacemi a dalšími hráči).

 Aktuálně nabízí portál několik zajímavých informací, které by mohly být přínosné I pro členy NCA:

 1.     Obchodní mise do Tuniska pro evropské klastry a malé a střední podniky

 • termín konání od 27. do 30. listopadu 2012
 • zaměření na moderní textilní materiály
 • svůj zájem vyjádřete do 10. září 2012 přes webové stránky uvedné níže

Tato akce se bude konat v průběhu kongresu “The Business and Technologies Convention” (www.cat2012.tn), který organizuje tuniská Agentura pro podporu průmyslu a inovací (API) a Svaz průmyslu.

Cílem mise je umožnit delegaci z klastrových organizací a malých a středních podniků aktivních v oblasti moderních textilních materiálů zahájit spolupráci s partnery v Tunisu. Kandidáti budou mít příležitost navázat partnerství v oblasti moderních textilií. Je možné dopředu identifikovat partnery pro spolupráci z prezentovaného katalogu firem nebo dle vlastního výběru.

 Pro detailní informace prosím navštivte tyto webové stránky: http://www.clustercollaboration.eu/tunisia/-/message_boards/message/451923

 2.     Obchodní mise do Japonska – prodloužení výzvy do 5.9.2012

 • termín konání od 12. do 16. listopadu 2012
 • zaměření na zelené materiály

Tato obchodní mise je spoluorganizována Nadací Sophia Antipolis a EU-Japonským centrem pro průmyslovou spolupráci a nabízí partnerům z Evropské unie, aby navázali obchodní vztahy s organizacemi působícími v oblasti zelných materiálů a čistých technologií. 

Tato mise bude rozdělena na tři části:

12. –13.11.2012 - přípravná fáze a koučing (především zaměřeno na kulturní a obchodní přístupy)

14. –15.11.2012 - společné zasedání s výměnou názorů na trendy a nové příležitosti v oboru s následnou B2B diskusí, pořádáno Green Innovation Expo 2012
 

16.11.2012 - Společná závěrečná schůzka (není povinná)

 Pro vice informací je možné navštívit webové stránky:

 http://www.clustercollaboration.eu/japan/-/message_boards/message/408491

 3.     Registrace klastrů a malých a středních podniků (MSP)

 Jak již bylo uvedeno, platforma ECCP chce přilákat klastry s cílem: 

 • zaregistrovat nové klastry
 • zaregistrovat malé a střední podniky

 Registrace klastrů probíhá online na webových stránkách ECCP: www.clustercollaboration.eu

 Proč by měly klastry participovat v rámci platformy ECCP?

 Základní výhody, které participace a registrace plného profilu na portálu ECCP přináší:

 • lepší a jednodušší přístup k EU fondům;
 • viditelnost klastrů a MSP na úrovni evropských klíčových partnerů;
 • viditelnost v rámci evropské klastrové komunity;
 • viditelnost v rámci zemí, kde se konají obchodní mise;
 • portál zaregistruje také jednotlivé MSP. které jsou členy klastrů, a prezentuje tyto firmy globálně.