Představte své špičkové technologie a služby před Rakouskými firmami!

Zastupitelský úřad ve Vídni ve spolupráci s Hospodářskými komorami Dolního Rakouska a Vídně a dalšími partnery na české a rakouské straně pořádá dne 18. října 2011 Technologický seminář ČR - Dolní Rakousko - Vídeň. Hlavní obory, které se budou na tomto semináři prezentovat jsoutechnologie povrchových úprav a tzv. lifescience (biotechnologie a zdravotnické technologie).


Akce bude probíhat v prostorách zastupitelského úřadu ve Vídni (Penzingerstraße 11-13). Tlumočení i občerstvení pro účastníky bude zajištěno. Workshopy budou probíhat v anglickém jazyce.

Akce je pro všechny zúčastněné firmy a instituce bezplatná.

Uzávěrka přihlášek na akci je 7. října 2011.

 

Více informací na webových stránkách http://www.gate2biotech.cz/predstavte-sve-spickove-technologie-a-sluzby-pred-rakouskymi-firmami/.