Podnikatelská mise do JIŽNÍ KOREJE

Rádi bychom Vás informovali o připravované podnikatelské misi do Korejské republiky, kterou připravujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v termínu 5.6. - 10.6.2017, doprovázející předsedu Senátu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha.

Společnost PP Agency, připravuje oficiální doprovodný katalog, kde nabízí možnost prezentace Vaší společnosti.

Katalogy budou předávány všem zahraničním účastníkům mise během jednání a účastníkům na všech doprovodných seminářích a konferencích na programu mise, kterých se účastní zástupci místních firem a hospodářských institucí. Zbylé výtisky budou využity našimi tamními zastupitelskými úřady pro další účely propagace českých firem na daných trzích.

V průběhu mise je naplánováno Česko-korejské podnikatelské fórum a následná dvoustranná obchodní jednání v Soulu a Busanu. Dále je předpokládána účast firem na jednáních předsedy Senátu, společenských podniků a doprovodných konferencích/seminářích.

Prezentací v tomto katalogu se zviditelníte v okruhu vybraných společností a získáte jistotu přímého oslovení možných obchodních partnerů v místě návštěvy delegace.

Je to ideální způsob, jak se zviditelnit v oficiálním proexportním projektu České republiky, jak podpořit Vaše obchodní aktivity na trhu, i Vašeho případného obchodního partnera, výhradního/nevýhradního zástupce.

Prosím Vás o informování do 27.4.2017, jak velký reklamní prostor Vám mám případně rezervovat.

Termín pro podklady k prezentaci máme stanoven do 10.5.2017.

Termín pro tiskové pdf prezentace v anglickém jazyce máme stanoven do 23.5.2017.

Ceník prezentací:

1/1 cena: 19 000 Kč

2. nebo 3. stran obálky cena: 23 000

Této podnikatelské mise je možné se účastnit i osobně. V případě zájmu kontaktujte paní Bc. Kristýnu Leinerovou, projektovou manažerku zahraničního odboru HK, tel: 266 721 354, email: leinerova@komora.cz.