Podnikatelská mise do JAPONSKA

Rádi bychom Vás informovali o připravované podnikatelské misi do Japonska, kterou společnost PP Agency připravuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v termínu 26.6. - 30.6.2017, doprovázející předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku.

Společnost PP Agency, připravuje oficiální doprovodný katalog, kde nabízí možnost prezentace Vaší společnosti.

Katalogy budou předávány všem japonským účastníkům mise během jednání a účastníkům na všech doprovodných seminářích a konferencích na programu mise, kterých se účastní zástupci místních firem a hospodářských institucí. Zbylé výtisky budou využity našimi tamními zastupitelskými úřady pro další účely propagace českých firem na daných trzích.

Mise s ryze komerčním programem bude projednávat témata zaměřená na letecký a obranný průmysl, strojírenství, energetiku, zdravotnictví a související obory,přičemž podstatným hlediskem budou robotizace a automatizace a koncepce průmyslu 4.0 ve zmiňovaných sektorech.

Během mise se uskuteční řada dvoustranných jednání s japonskými firmami ve městech Kjótó, Nagoya, Tokio a Hirošima. V programu se dále počítá s pracovním setkáním podnikatelské delegace s předsedou vlády ČR, společenským podnikem na ZÚ ČR v Tokiu a oborově zaměřenými návštěvami vybraných podniků.

Prezentací v tomto katalogu se zviditelníte v okruhu vybraných společností a získáte jistotu přímého oslovení možných obchodních partnerů v místě návštěvy delegace.

Je to ideální způsob, jak se zviditelnit v oficiálním proexportním projektu České republiky, jak podpořit Vaše obchodní aktivity na trhu, i Vašeho případného obchodního partnera, výhradního/nevýhradního zástupce.

Prosím Vás o informování do 22.5.2017, jak velký reklamní prostor Vám mám rezervovat.

Termín pro podklady k prezentaci máme stanoven do 29.5.2017.

Termín pro tiskové pdf prezentace v anglickém jazyce máme stanoven do 12.6.2017.

Reklamní prostor v doprovodném katalogu je kapacitně omezen!

Katalog vyjde v angličtině. Veškeré překlady včetně grafického zpracování prezentace poskytujeme bezplatně.

 

Cena prezentace v katalogu:

formát A5

1/1

2. nebo 3. strana obálky

cena bez DPH

19 000

23 000

 

Pro více informací kontaktujete vahala@ppagency.cz