Oficiální exportní projekt ČR: Teritoriální publikace USA 2017/2019

Vážení členové a partneři,

dovolte mi Vás informovat o nabídce PP Agency, která ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, agenturou CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR, realizuje oficiální proexportní projekty ČR.

Nově organizují teritoriálním projektu pro USA pro rok 2017/2019.

Rádi by podpořili vaše aktivity a představili zahraničním partnerům, oborovým svazům, asociacím, smíšeným obchodním komorám, podnikatelům, investorům a dalším zájemcům o obchod s ČR Vaší společnost.

Teritoriální projekt pro USA je ideální způsob, jak se zviditelnit v oficiálním proexportním projektu České republiky, jak podpořit Vaše obchodní aktivity na trhu (posílit růst své pozice na trhu, prezentovat svou obchodní značku, Vaše již běžící obchodní aktivity), i Vašeho případného obchodního partnera, výhradního/nevýhradního zástupce.

 

Garanti a partneři projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo pro regionální rozvoj, Hospodářská komora, kanceláře CzechTrade, CzechInvest, Svaz průmyslu a dopravy, Správa českých center, Centrum pro regionální rozvoj, CzechTourism, EGAP, Česká exportní banka a další.

 

S teritoriálním projektem budou v USA pracovat minimálně dva roky generální konzuláty, kanceláře CzechTrade v Chicagu, CzechInvest v New Yorku a San Franciscu, Česká národní budova v New Yorku, předávat je budou také někteří honorární konzulové v USA.

 

Dle sdělení vedoucího obchodní a ekonomické sekce naší ambasády ve Washingtonu, pro tento rok je v USA plánováno našimi konzuláty a ambasádou mnoho akcí, na kterých bude publikace Czech Republic – Your Partner prezentovat české firmy jako například Tech Crunch v New Yorku, Craft Breweries Conference ve Washingtonu, PLMA v Chicagu.

 

Dále bude využíván pro výstavy a veletrhy s oficiální účastí České republiky, kde bude předávána místním firmám a institucím (v minulosti např. NY NOW - užitkové sklo, bižuterie, design, dekorace, NOVUMM KET EAA AirVenture - letectví, NOVUMM KET ANNUAL MEETING - zdravotnictví, zdravotní technika, NOVUMM KET GREENBUILD - životní prostředí, voda, odpady, NOVUMM KET NUCLEAR POWER INTERNATIONAL - energetika a další v přípravě) , dvoustranná jednání smíšených obchodních komor v U.S.A. i ČR, semináře/konference/workshopy/podnikatelské mise/sekce pro podporu obchodu při velvyslanectví U.S.A., podnikatelské a průmyslové svazy v zahraničí, kanceláře CzechTrade, obchodně-ekonomické úseky zastupitelských úřadů ČR v U.S.A., hospodářskou komoru a další akce organizované za účasti ČR v U.S.A. po dobu 2 let.

 

Zde naleznete ukázku podobného projektu v elektronické podobě pro Írán vydanou pro rok 2016/2017:

http://www.doingbusiness.cz/Download.aspx?param=T2lkOmk6NDU5Mjw/JSQKDT5GaWxlSWQ6aTo0NTkzPD8lJAoNPlR5cGU6czpDb250ZW50PD8lJAoNPk1ldGhvZDpzOklubGluZTw/JSQKDT4%3d

V této publikaci představovaly např. tyto společnosti svého výhradního zástupce pro daný trh (KPS Metal a.s., ZKL Group a.s., Fenix Group)

 

Není nic snazšího než se pod záštitou České republiky prezentovat v zahraničí a dodat své prezentaci důvěryhodnost.

K zadané prezentaci na 1 A4 stranu Vám mohu nabídnout bezplatný redakční článek o úspěších Vaší firmy na tomto trhu, uskutečněný vývoz, podepsaný kontrakt na daném teritoriu, tradiční spolupráci v zemi, na 1/4 - 1/3 A4 strany dle rozhodnutí redakční rady.

 

V závěru těla dopisu jsou vyjmenované služby, které k tomuto projektu poskytujeme jako speciální bonus – bezplatně.

 

Prosím Vás o informování do 3.5.2017, jak velký reklamní prostor Vám mám rezervovat.

 

Termín pro objednávku mám stanoven do 4.5.2017.

 

Termín pro podklady k prezentaci mám stanoven do 4.5.2017, pro tiskové pdf prezentace vangličtině máme stanoven do 8.5.2017.

Ceny projektu:

formát A4

1/1

1/2

2., 3. str. obálky

4. str. obálky

cena Kč

34 900

19 500

43 900

49 900

Titul vyjde v anglickém jazyce a bude mít minimálně dvouletou platnost.

 

Jeho distribuce je vždy směrována na akce organizované českým zastupitelským úřadem, kanceláří CzechTrade, dvoustrannými obchodními komorami apod., na významné veletrhy nebo výstavy, kde bude předáván americkým společnostem, podnikatelům i institucím.