Odborný seminář Optimalizace systému ochrany osob a majetku a informací

Bezpečnostně technologický klastr, o.s. si Vás dovoluje, jménem výkonného manažera Ing. Roberta Chlebiše, srdečně pozvat na odborný seminář na téma: Optimalizace systému ochrany osob a majetku a informací. Program semináře naleznete zde.

Místo konání: Nová Aula VŠB-TUO, místnost (NA2) – konferenční sál, Ostrava – Poruba, ul. 17. listopadu

Účast na semináři je podmíněna registraci (v odkazu pozvánky) nebo na registrace.btklastr.cz

 

Kontaktní osoba:

Bc. Dana Závorková

tel.: + 420 597 329 101

email: dana.zavorkova@btklastr.czinfo@btklastr.cz

www.btklastr.cz