Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace

V rámci letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání si Svaz průmyslu a dopravy ČR jako jeden z hlavních cílů vytkl stát se iniciátorem a moderátorem řízené diskuze k nezbytným koncepčním a systémovým změnám v oblasti vzdělávání. Jedním z nástrojů při realizaci této snahy je série diskusních panelů, které SP ČR připravil ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, a.s.

Na zahajovací diskusní panel „Budoucnost technického vzdělávání: řešení pro Českou republiku“ a na panely „Kvalita vzdělávání“, „Financování vzdělávání“,  „Spolupráce ve vzdělávání“, „Motivace v (technickém) vzdělávání“, „Budoucností průmyslu v regionech jsou inovace“ navazuje další diskusní setkání nad tématem inovací a a aplikovaného výzkumu, které se uskuteční v Brně, na půdě Vysokého učení technického:


„Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace“

 

5. listopadu 2015 od 10:00 do 13:00 hod. v Brně (Novobarokní aula centra VUT v Brně).

 

09:30 - 9:55 Registrace a káva na uvítanou

Moderátorkou dopolední panelové diskuze je Zuzana Tvarůžková

10:00 - 11:00  Blok I.: Propojení aplikovaného výzkumu a firem

•             Zkušenosti z kolaborace výzkumné a business sféry

•             Profil pracovníků ve spolupráci VaVaI – vědec nebo manažer?

•             Motivační prvky k většímu využití spolupráce a transferu technologií

•             Ochrana průmyslového vlastnictví: jak ji vhodně využívat?

 

Panelisté:

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a předseda představenstva BRANO GROUP a.s.

Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., náměstek místopředsedy vlády a ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Ing. Jana Říhová, ředitelka Odboru podpory vysokých škol a výzkumu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Ing. Jiří Hudeček, CEO, Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, předseda, Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

 

11:00 - 11:15 Coffee break

 

11:15 - 12:15 Blok II.: Organizace a rozdělování prostředků na výzkum, vývoj a inovace v ČR

•             Význam a možnosti státního rozpočtu na podporu VaVaI

•             Daňové odpočty na VaV – návrhy na zlepšení systému

•             Prostředky z EU jako příležitost pro rozvoj výzkumného prostředí

•             Možnosti bankovní sféry při financování inovací

 

Panelisté:

Ing., Mgr. Stanislav Kouba, ředitel odboru Daně z příjmů, Ministerstvo financí ČR (MF ČR)

Ing. Martin Štícha, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ing. Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných organizací (AVO)

Ing. Pavel Komárek, CSc., člen předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)

Ing. Ladislav Dvořák, CSc., manažer strategických projektů, Česká spořitelna a.s. (ČS)

 

12:20 - 13:20 Oběd

Moderátorkou odpolední panelové diskuze je Ing. Peregrina Štípová

13:20 - 14:20 Blok III.: Univerzita – Firma – Prosperita

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor pro studium a záležitosti studentů, Vysoké učení technické v Brně

Další panelisté a významní hosté na pozvání VUT v Brně

14:20 - 14:25 Oficiální ukončení akce

 


Účast na diskusi s názvem „Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace“ je zdarma.

Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je omezená a diskusní panel je zdarma a otevřen i širší veřejnosti, chtěli bychom Vás požádat o provedení Vaší registrace na diskusi co nejdříve pod tímto odkazem:

https://events.economia.cz/objednavka/15413-od-myslenky-k-byznysu-prumysl-a-inovace

Pokud se nezúčastníte diskusního panelu v Brně 5. listopadu, rádi bychom Vám také s předstihem avizovali možnost přihlásit se na celodenní Závěrečnou konferenci Roku průmyslu a technického vzdělávání, která se uskuteční 3. prosince v prostorách Kongresového centra Praha.

Pro více informací kontaktuje Mgr. Michaelu Válkovou (tel: 225 279 851, mvalkova@spcr.cz).