Ocenění Zlatý klastr 2015 získal klastr CREA Hydro & Energy

                                                       

V úterý 6. září 2016 na akci Den klastrů ve Středočeském kraji bylo předáno ocenění „Zlatý klastr 2015“, které uděluje Národní klastrová asociace.  Z rukou Tomáše Novotného, náměstka ministra průmyslu a obchodu, Iva Říhy, ředitele Středočeského inovačního centra, a Pavly Břuskové, prezidentky Národní klastrové asociace, bylo předáno toto ocenění klastrové organizaci CREA Hydro & Energy za vynikající umístění v hodnocení životaschopnosti klastrových organizací ČR provedeného Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně a za excelentní výsledky v oblasti klastrového managementu a internacionalizace klastru. V loňském roce získal toto ocenění Moravskoslezský automobilový klastr.