O nás

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného
a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností
a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

 

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.

 

K přínosům NCA patří

 • posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích České republiky
 • dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastrů
 • institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ
 • vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů
 • vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí
 • efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku

Mise a poslání

Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.

K přínosům NCA patří:        

 • posílení funkce klastrů v inovačních procesech a rozvojových strategiích České republiky
 • dynamičtější rozvoj klíčových a vznikajících technologických sektorů na bázi klastrů
 • institucionální podpora klastrových organizací a iniciativ
 • vyšší výkonnost a kvalita řízení klastrů
 • vyšší využitelnost sociálního kapitálu a inovačního potenciálu založeného na sdílení znalostí
 • efektivnější přenos osvědčených řešení v mezinárodním měřítku

 

PŘEDSTAVENSTVO NCA

Ing. Jiří Herinek - prezident

Ing. Břetislav Skácel - viceprezident

PhDr. Mgr. Ivo Říha - viceprezident

Ing. Radek Brychta - člen představenstva

Ing. Ladislav Glogar - člen představenstva

Ing. Petr Hladík Ph.D. - člen představenstva

Ing. MSc. Luboš Komárek - člen představenstva

 

 

 

DOZORČÍ RADA NCA

doc. Ing. Adriana Knápková Ph.D. - předsedkyně dozorčí rady

PaedDr. Pavla Břusková - členka dozorčí rady

Ing. Luděk Kühr - člen dozorčí rady

 

 

 

Stanovy NCA naleznete ZDE

Podmínky správy osobních údajů v Národní klastrové asociace naleznete ZDE.