NCA udělila Zlatý klastr 2013

Národní klastrová asociace (NCA) udělila Národnímu strojírenskému klastru u příležitosti desátého výročí jeho založení Zlatý klastr 2013Pavla Břusková, prezidentka NCA, předala toto ocenění zástupcům klastru 22. dubna, v předvečer konání konference Strojírenství Ostrava 2013 – Špičkoví technici – podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu. Národní strojírenský klastr (NSK) je prvním klastrem, který toto ocenění obdržel.

Národní strojírenský klastr byl první klastrovou organizací, která – tenkrát pod názvem Moravskoslezský strojírenský klastr ­– vznikla na území České republiky. Jsme přesvědčeni, že jako nejstarší a opravdu velmi úspěšný klastr si toto ocenění zaslouží,“ komentuje premiérovou událost Pavla Břusková s tím, že zmíněná organizace se umístila jako třetí v žebříčku životaschopnosti klastrů působících v republice. Prokázala to studie, kterou NCA zpracovala v roce  2012 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „V této studii jsme poprvé zmapovali klastrové organizace, jichž je v republice více než osm desítek. Ne všechny jsou však funkční. Do hodnocení životaschopnosti tedy vstoupilo 69 klastrových organizací. Vyhodnocení ukázalo, že nejvíce rozvinutých klastrů je v Moravskoslezském kraji. Pokud jde o ty nejschopnější, první místo získal Moravskoslezský automobilový klastr se sídlem v Ostravě, jako druhý se umístil Plastikářský klastr ze Zlínského kraje a Národní strojírenský klastr obsadil již zmíněné třetí místo.“

Prezidentka NCA upozorňuje na fakt, že Moravskoslezský kraj je v případě klastrů nositelem řady republikových prvenství. „Byl prvním krajem v republice, kde byla v roce 2002 z podnětu CzechInvestu vyzkoušena koncepce klastrů jako možnost řešení složitých problémů souvisejících například s nezaměstnaností nebo dopadem restrukturalizace průmyslu a orientací podniků na tržní ekonomiku,“ vrací se Pavla Břusková do minulosti, v níž u zrodu prvního klastru stálo Sdružení pro rozvoj MSK, kde působila jako zástupkyně generálního ředitele. „Na základě studie proveditelnosti, která byla v Moravskoslezském kraji zrealizována a která prokázala přínos klastrů k rozvoji jednotlivých oborů i celého regionu, pak Česká republika přijala klastrovou koncepci do své další rozvojové politiky. Klastry se od roku 2005 staly oprávněnými příjemci a žadateli v operačním programu Průmysl a podnikání, což pokračovalo i v období 2007 až 2014 v operačním programu Podnikání a inovace. Věnovat se klastrům má smysl,“ dodává Pavla Břusková s akcentem na to, že klastrová politika je i součástí strategie EU 2020.

Vzhledem k silné tradici strojírenství v Moravskoslezském kraji zde jako první v roce 2003 vznikl právě strojírenský klastr. „Je třeba přiznat, že jeho první kroky byly složité i kvůli tomu, že ne všichni podnikatelé a zástupci veřejné správy v té době tušili, v čem spočívá klastrová spolupráce a co mohou od klastrů očekávat,“ poznamenává prezidentka NCA. „Výrazně k lepšímu se postavení strojírenského klastru obrátilo ve spojitosti s osobou Jana Světlíka a se vstupem Vítkovic a jejich dceřiných společností do tohoto sdružení. Nová koncepce a jasná strategie do klastru postupně přivedly i významné firmy mimo území tohoto regionu, proto v roce 2008 došlo ke změně jeho názvu na Národní strojírenský klastr. Ten už dávno překročil nejen hranice kraje, ale i republiky a úspěšně realizuje internacionalizační aktivity v oblasti jaderné energetiky, kdy se členové klastru společně účastní významných mezinárodních tendrů a projektů.“

Ocenění Zlatý klastr 2013 komentuje Ladislav Mravec, generální manažer Národního strojírenského klastru: „NCA má velký podíl na vzniku klastrů a její metodická pomoc je  inspirací pro každodenní provoz našeho klastru. Cenu, kterou nám asociace udělila, chápeme jako výraz uznání nejen pro vedení klastru, ale také pro naše členy, jejichž počet k 11. červnu 2013 dosáhl čísla 67. Ocenění je také motivací k další činnosti.“ Ta má hned několik rovin. Klastr pořádá pravidelné workshopy a konference, probíhá také intenzivní interní diskuse na téma dodavatelských řetězců a nákupních aliancí a pokračuje například spolupráce zejména s oborově příbuznými klastry, například  s Moravskoslezským energetickým klastrem a Automobilovým klastrem.

                      zl.kalstr

Zprávu o této události ke stažení naleznete/Resources/Upload/Home/nca/aktuality/zlaty-klastr.pdf zde