NCA se účastní třetího Transnárodního politického dialogu v rámci projektu CluStrat

3. transnárodní politický dialog projektu CluStrat, který je implementován v rámci OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, se koná v Budapešti ve dnech 19-20. září 2013.

CluStrat usiluje o udržení a zlepšení konkurenceschopnosti klastrů v regionu Střední Evropy, a to pomocí rozvoje nových strategických přístupů za účasti veřejného sektoru, aby klastry byly schopné dostát nárokům, které obnáší nové trhy. Strategie nových klastrových koncepcí podporujících vynořující se obory a meziodvětvová témata bude rozvíjena a testována formou pilotních akcí v regionech partnerů projektu CluStrat.

Během této fáze implementace projektu se konsorcium partnerských organizací bude soustředit na výběr nosných pilotních akcí s vysokou mírou mezinárodní spolupráce partnerů. Pilotní projekt, který navrhuje NCA, je facilitace a založení Klastru sociálních podniků v Moravskoslezském kraji na pomoc tvorbě pracovních míst pro skupiny ohrožených sociálním vyloučením s využitím synergií ze spolupráce s ostatními klastry v kraji.

Více se o projektu CluStrat dozvíte na jeho oficiálních webových stránkách: www.clustat.eu.

NCA bude na tomto TPD reprezentovat prezidentka NCA, paní Pavla Břusková, projektová manažerka projektu CluStrat, paní Eva Hudečková a finanční manažer tohoto projektu, pan Marek Koňařík.