NCA se účastní čtvrtého Transnárodního politického dialogu v rámci projektu CluStrat

4. transnárodní politický dialog projektu CluStrat se koná v Bruselu ve dnech 17. - 18. února 2014.

Strategický projekt CluStrat - Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a průřezových témat je implementován v rámci OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Na základě zmapování vynořujících se oborů (aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita) a úrovně rozvoje průřezových témat (gender a diverzita v inovacích, internacionalizace a transfer znalostí a technologií) v zapojených regionech, identifikace a realizace pilotních projektů testujících nové klastrové přístupy projekt umožní vytvoření společné strategie k novým koncepcím klastrů pro region Střední Evropa.

Konsorcium partnerských organizací bude vyhodnocovat dosavadní průběh pilotních projektů a podílet se na tvorbě společné strategie implementace politických doporučení pro region Střední Evropa. V rámci pilotního projektu NCA byl facilitován a založen klastr sociálních podniků (SINEC – Social Innovation and Enterpreneurship Cluster) v Moravskoslezském kraji. Klastr sdružuje firmy zaměřující se na tvorbu pracovních míst pro skupiny ohrožených sociálním vyloučením.

Více se o projektu CluStrat dozvíte na jeho oficiálních webových stránkách: http://www.clustat.eu.

NCA bude na tomto TPD reprezentovat prezidentka NCA, PaedDr. Pavla Břusková a projektová manažerka projektu CluStrat, Mgr. Eva Hudečková.