NCA pořádá dne 29.5.2013 seminář k transformaci občanských sdružení

NCA ve spolupráci s TC AV/Enterprise Europe Network, pořádala seminář k transformaci občanských sdružení (ev. zájmových sdružení právnických osob)  na jiné právní formy dle novely zákona, která vstoupí v platnost od 1.1.2014. Seminář vedla JUDr. Lenka Deverová a byl připraven speciálně na míru klastrovým organizacím, které tuto právní formu doposud mají a budou ji muset změnit v souladu se zákonem nebo na základě vlastní volby.

Byly navrženy vhodné alternativy právních forem, ze kterých si každá klastrová organizace může dle svého zaměření vybrat, bude vysvětlen postup pro celou tuto transformaci, byl projednán dopad na „oprávněnost“ těchto nových subjektů k podávání žádostí do operačních programů strukturálních fondů, aj. Seminář byl v maximální míře interaktivní, důraz bude kladen na diskuzi a zodpovězení otázek účastníků.

Seminář se konal dne 29.5.2013 v 10:00 hod  v konferenční místnosti Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.