Národní galerie skla

Dne 26. února 2019 proběhlo v Praze jednání zástupců spolku „České umění skla | Český a moravský sklářský klastr“ s ministrem kultury ČR, doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D., a jeho náměstkem Ing. Jiřím Vzientkem. Tématem jednání, které zahájil předseda spolku Ing. Dalibor Šilhavý, bylo představení záměru a kontextu výstavy koncipované podle díla historika umění Antonína Langhammera, autora knihy „Legenda o českém skle“. V následné diskuzi ministr kultury vyjádřil zájem výstavu podpořit, a rád by také zprostředkoval spolupráci spolku s Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze.

Tématem jednání byl rovněž návrh vybudování národní galerie skla, která by nebyla pouze regionální a zároveň by se unikátnost expozice skla nemíchala s prezentací dalších oborů. Ministr kultury souhlasil s tím, že toto Národní muzeum skla v České republice chybí a prvním krokem v tomto ohledu je nalezení vhodných prostor, kam muzeum umístit. Ministr zmínil konkrétně dva možné prostory, a to Veleslavínský Zámek a objekt ministerstva kultury na Klárově v Praze.

Závěrem jednání byl vyjádřen zájem ze strany ministra a spolku pokračovat v tomto jednání, zmíněny byly rovněž možnosti finanční podpory ze strany ministerstva kultury a zájem uvedené projekty podpořit na jednání vlády ČR.

 

                                     Zdroj: Foto České umění skla