Mimořádná nabídka - speciální expozice ČR a SK v rámci exportního partnerství na World Intelligent Manufacturing Summit

Rádi bychom vás informovali o mimořádné nabídce - účasti na World Intelligent Manufacturing Summit - WIMS2019 v Číně za speciálních podmínek - v případě schválení vystavovatele organizačním výborem WIMS2019 v Číně a dodržení podmínek nabídky, dostane zájemce výstavni stánek o velikosti 9 m2, včetně vybavení, zdarma. Standartní vybavení stánku zahrnuje: koberec, 3 boční desky, límec, stůl, 2 židle, 2x osvětlení a 1 zásuvku.

V rámci mezinárodního pavilonu tohoto summitu plánujeme speciální expozici pro Českou republiku a Slovensko - INNOVATIONS SMART MANUFACTURING v rámci mezinárodního exportního partnerství SCHWARZ & PARTNER.

World Intelligent Manufacturing Summit, včetně veletrhu a speciálních expozic se uskuteční v termínu 17.-19. října 2019 Nanjing International Expo Center

Veletrh WIMS 2019 má celkem čtyři výstavní haly, asi 50 000 m2 výstavní plochy a představí mezinárodní a na 500 TOP čínských firem z oboru SMART MANUFACTURING.

Očekává se účast okolo 110 000 odborných návštěvníků.

Obory veletrhu: průmyslový internet, digitální podniky, robotizace, smart logistika, automatizace, elektrické systémy, CNC obráběcí stroje atd.

 

Speciální nabídka se vztahuje pouze na firmy z oboru z České republiky a Slovenska, které budou fyzicky přítomny na stánku (minimálně 1 osoba z České republiky, Slovenska) a budou prezentovat exponáty odpovídajici zaměření veletrhu (ne reklamní materiály, ne společnosti z jiných zemí, včetně Číny)

- zájemci z České republiky a Slovenska, o účast v této expozici, musejí písemně sdělit zájem společnosti SCHWARZ & PARTNER

- SCHWARZ & PARTNER zašle zájemci registrační formulář v AJ a ten jej vyplní podle potřeby (zejména podrobnosti, viz podmínky v registračním formuláři)

- vyplněný formulář odesílá zájemce SCHWARZ & PARTNER, která předává tento formulář pořadateli veletrhu do Číny

- organizační výbor WIMS2019 v Číně provede kontrolu formuláře, zaměření firmy a v případě schválení obdržíme zpět potvrzený registrační formulář, který bude předán vystavovateli

- po schválení vystavovatele žádá čínský pořadatel od vystavovatele uhradit zálohu na stánek ve výši 500,- USD (která mu bude do 20 dnů po ukončení veletrhu vrácena, pokud vystavovatel dodrží stanovené podmínky) a dále úhradu bankovního a registračního poplatku ve výši 100,- Eur bez DPH (ten vratný není)

- po obdržení potvrzení o provedených platbách bude čínský pořadatel informovat, že vystavovatel má kvalifikaci vystavovat na WIMS 2019. V případě, že firma nebude schválena, neplatí žádné zálohy ani poplatky. Účast v tomto projektu může být odmítnuta čínským pořadatelem bez udání důvodu

Upozorňujeme, že plocha a počet vystavovatelů je omezen, nejsou možné žádné rezervace.

Proto si dovoluji obrátit se na Vás se žádostí o doporučení firem, které svým zaměřením odpovídají zaměření veletrhu, případně o předání těchto informací možným zájemcům z těchto oborů. Věříme, že světový summit v Číně bude jistě přínosem pro české firmy.
Děkuji za spolupráci.

S přáním pěkného dne
Lenka Kotllárová
Schwarz & Partner spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1 
Tel./viber: +420 603 278 654
E-mail: cz@export-marketing.eu
Webové stránky v AJ: http://www.wimsite.org/