Mezinárodní soutěž inovací

Iniciativa Network of Automotive Excellence (NoAE) pořádá v roce 2011 již pátý ročník mezisektorové a mezinárodní „Soutěže inovací NoAE“.
V rámci Soutěže inovací v roce 2011 byl rozšířen obsah aktivit na oblast mobility, a to včetně
- automobilové,
- letecké,
- kolejové osobní a nákladní dopravy.

Co hledáme?
- Nápady, inovace a řešení, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka a mají velký potenciál pro transfer do automobilového průmyslu, výroby osobních a nákladních vozidel a letadel.
- Návrhy procesního zlepšování, metody, procesy, technologie a nástroje pro výrobu vozidel.
- Nové myšlenky, koncepty a studie pro mobilitu budoucnosti.

Kdo se může zúčastnit?
Vyzýváme inovátory, výzkumníky, nezávislé pracovníky, zakladatele společností, společnosti, výzkumné zařízení a instituce, aby předložili své inovativní příspěvky v rámci výše jmenovaných tematických okruhů.
Nezáleží, ze kterého sektoru daná myšlenka pochází či zda je již inovace použita v praxi.

Proč se zúčastnit?
Cesta od inovativní myšlenky k její realizaci jako výrobku je často dlouhá a náročná. Právě proto Vám Soutěž inovací NoAE a iniciativa Network of Automotive Excellence nabízí jedinečnou a cenou příležitost.
Příležitost získat pozornost mobilního průmyslu a jeho dodavatelů a setkat se s vrcholovými manažery tohoto odvětví. Mezi členy hodnotitelské komise budou patřit zástupci z automobilového průmyslu 10 automobilek, z oblasti letectví Airbus, Boeing, Bombardier, EADS a Lufthansa a z oblasti dopravy Alstom, Bombardier a Siemens. To vše zcela zdarma. Využijte této jedinečné příležitosti, kterou Vám nabízí Soutěž inovací. Nabídka nezávisle platí i pro společnosti z jiných oborů.
Motto: Myšlenky se stávají projekty; projekty se stávají kontrakty.


1. ŽIVÉ prezentace: 30 nejlepších návrhů, které budou vybrány porotou, budou prezentovány širokému mezinárodnímu odbornému publiku v rámci arény vítězů Soutěže inovací během “5. Mezinárodního dne projektů 18. dubna 2012”. Očekáváni jsou zástupci více než 20 zemí z Evropy, Severní Ameriky a Asie.
2. ONLINE prezentace: Od ledna do prosince 2012: Celosvětová pozornost, četné kontakty a následné diskuze o projektech; například 18. dubna 2012 v Düsseldorfu, Německo.
3. PODPORA: Kromě výše jmenovaného nabízí NoAE podporu vítězů Soutěže inovací po dobu jednoho roku, a to zdarma.
Do kdy se lze registrovat?


Přihlášky lze podávat od 15. června 2011 do 31. října 2011. Během tohoto období musí být předloženy veškeré relevantní podklady. Přihlásit se můžete také elektronicky pomocí připraveného formuláře v němčině či angličtině.

Registrujte se na: http://noae.ff-muenchen.de/Login.aspx

Klíčové dny pro zapamatování:
17. dubna 2012
Udělení ocenění vítězům Soutěže inovací v Düsseldorfu, SRN
18. dubna 2012
5. Mezinárodní den projektů v Düsseldorfu, SRN

 

Kontakt: h.koepplinger@ewf-institute.com – Telefon: +49 (89) 7489-9669

Soutěž inovací NoAE 2011 – www.noae.com – Konec registrací: 31. října 2011