Mezinárodní setkání k projektu iWATERMAP v Rumunsku

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             

 

 

Ve dnech 25. – 28. 6. 2019 se uskutečnilo mezinárodní partnerské setkání k projektu iWATERMAP v Rumunsku. Projekt je realizován klastrem CREA Hydro&Energy, za spolupráce Mendelovy univerzity a Jihomoravského kraje, pod vedením nizozemského lídra Wetsus.

Setkání se zúčastnil manažer sdružení klastru CREA Hydro&Energy Ing. Břetislav Skácel, předseda výboru pro mezinárodní vztahy Jihomoravského kraje RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. a ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy JUDr. Vladimír Gašpar.

V rámci setkání byly naplánovány odborné přednášky, workshopy a odborná exkurze na čističku odpadních vod Dancu. Součástí meetingu byla účast na dvoudenní konferenci WIRE X „Week of Innovative Regions in Europe“, jejímž cílem bylo přispět k podstatě výzkumu, inovací
a politice regionálního rozvoje, přispět k lepšímu postavení účastníků na poli regionální politiky a inovačního rozvoje a zlepšit budoucnost Evropy v rámci integrační politiky.