Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Srdečně Vás zveme na 5. ročník mezinárodní konference s názvem Využívání zdrojů nerostných surovin, která se bude konat dne 9. - 11. 4. 2014 v Táboře. Konference je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košicích, fakultou BERG, Politechnikou Śląska Gliwice a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde.