Konference Rozvoj a hodnocení klastrů

Národní klastrová asociace Vás zve na konferenci Rozvoj a hodnocení klastrů, která se uskuteční dne 23. 4. 2015 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozvání přijala řada českých i zahraničních odborníků z oblasti klastrů. Součástí konference bude předání ocenění ZLATÝ KLASTR 2014.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Pro účastníky této konference je vstup zdarma.

V případě Vaše zájmu se prosím registrujte na e-mailu neubauerova@fame.utb.cz