Konference „Nové klastrové politiky pro region Střední Evropa“ v rámci projektu CluStrat

17. února 2014 se v Bruselu koná mezinárodní konference Nové klastrové politiky pro region Střední Evropa, která umožní diskuzi o nových koncepcích pro klastrové politiky v tomto regionu.

Dopolední sekce konference bude věnována současným klastrovým politikám v Evropě s akcentem na tři různá zaměření: budoucí evropské výzvy, inteligentní specializace a Key Enabling Technologies.

V odpolední části budou prezentovány příklady nejlepších praxí v regionu Střední Evropa a v dalších evropských regionech. Prezentovány budou také zkušenosti z testování nových klastrových koncepcí v pilotních akcích v projektu CluStrat. V rámci konference bude také prostor pro diskuzi těchto zkušeností a poznatků a jejich dopadu na klastrové politiky ve Středoevropském regionu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce, jak je možné tyto výsledky rozšířit do dalších regionů, zejména do Dunajského regionu.

NCA bude na konferenci reprezentovat prezidentka NCA, PaedDr. Pavla Břusková a projektová manažerka projektu CluStrat, Mgr. Eva Hudečková.

Více o projektu CluStrat naleznete na http://www.clustrat.eu.

Program konference a přihláška je k dispozici zde.