Klastrová politika a klastrová spolupráce ve státech V4 + 4"

Vážení členové a partneři,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci "Klastrová politika a klastrová spolupráce ve státech V4 + 4"

Chtěli bychom vás pozvat na účast na zasedání věnované surovinám a nakládání s odpady, které se bude konat během konference V4 + 4 pořádané polským ministerstvem hospodářství ve Varšavě dne 30. června. 2017

Cílem této konference je diskutovat o aspektu shlukování a strategii jak v oblasti nakládání s odpady, tak v oblasti surovinové politiky. Zotavení z WEE nebo jiného důlního odpadu.

Pro více informací prosím kontaktujte: k.buglewicz@klasterodpadowy.com