Klastrová politika

Národní a regionální vlády v globálním měřítku uznávají potenciál klastrů jako hnací sílu regionálního rozvoje. Veřejný sektor může konkrétními aktivitami významně zlepšit rozvoj klastrů. Tím dosáhne posílení místní ekonomiky, vytváření nových míst a přilákání nových investorů. Proto se také v posledních letech rozrůstá počet klastrových iniciativ. Některé země zahrnují klastrovou politiku do národních rozvojových programů, jiné aplikují regionální rozvojové modely.

Evropská komise má řadu programů na podporu výzkumu a vývoje k posílení inovací. Mají-li být tyto procesy účinné, musí být propojeny
s podnikatelským prostředím. Proto Evropská komise spustila nové iniciativy, které napomohou národním a regionálním vládám efektivněji podporovat klastry a využívat přínosy vzniklé ze spolupráce soukromého, veřejného a výzkumného sektoru.

Z teritoriálního hlediska lze klastrovou politiku vnímat ve čtyřech rozměrech:

 

Další informace o evropské klastrové politice naleznete v prezentaci Evy Marii Revill, Generální ředitelství vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise.  Dostupné zde

Národní klastrová politika

Klíčovým národním strategickým dokumentem, který byl schválen Vládou ČR a na který dále navazují aktivity do jednotlivých oblastí klastrových problematik, je Národní klastrová strategie 2005 – 2008.

Certifikované metodiky pro regionální a národní klastrovou politiku vznilky v rámci projektu Univerzity Tomáše Bati (FaMe) „Klastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst“ financovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR)Dostupné zde.

Certifikované metodiky ke stažení:

 

Další informace o klastrech jsou k dispozici v publikaci Klastry a jejich vliv na výkonnost firem.PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-6378-8. Dostupné zde.