Klastrová konference ve Varšavě

Dne 30. června 2017 ve Varšavě uspořádalo Ministerstvo ekonomického rozvoje PR mezinárodní konferenci o klastrové politice a klastrové spolupráci v zemích V4+4. Konference se účastnili zástupci ministersteva státních agentur ze zemí V4+4, klastrové organizace, zástupci univerzit a také podnikatelé. NCA se aktivně podílela na programu konference ze své pozice klíčového hráče v oblasti rozvoje klastrové koncepce v ČR. V jedné z pěti paralelních sekcí konference, která se věnovala tématu klastrových politik a spolupráce zemí Visegrádské skupiny, prezentovala Pavla Břusková, prezidentka NCA, právě probíhající projekt V4ClustersGo International (V4ClusGo) spolufinancovaný Mezinárodním visegrádským fondem. V návaznosti na tento projekt NCA zaktivizovala k účasti na konferenci české manažery klastrů a zástupce jejich členských firem. V sekci týkající se dopravy vystoupil Petr Tomášek, manažer Moravskéholeteckého klastru a také Josef Tobola, který představil klastrovou iniciativuv odvětví logistiky a dopravyv Moravskoslezském kraji. V sekci zdravotnictví se o své zkušenosti podělili Oldřich Beneš ze společnosti ELLA-CS, člen klastru CZECHIMPLANT, a také Petr Bažant, manažer klastru CzechBio. Zoja Skopalová z Národního dřevařského klastru se zúčastnila sekce energetiky a eko-stavebnictví. V závěrečném matchmakingu se uskutečnila řadaj ednání mezi klastrovými organizacemi ze zemí V4 a dalších 4 přístupových zemí.

Více informací o projektu nalezente zde.