Klastrová delegace ze Slovenska navštívila klastr CREA Hydro&Energy

Klastr CREA Hydro&Energy, člena NCA a držitele zlaté známky klastrového managementu, navštívila 8. 6. slovenská klastrová delegace vedená generální ředitelkou Sekce inovací a podnikatelského prostředí Ministerstva hospodárstva SR Zuzanou Nehajovou. V delegaci byli dále zástupci slovenského zlatého klastru IT Valley, významných inovačních firem, Akadémie Vied, Slovenskej inovačnej a technologickej agentúry a Ministerstva zahraničných vecí SR. Hosty přivítali manažer klastru CREA a viceprezident NCA Ing. Břetislav Skácel a generální ředitel firmy GEOtest Brno, RNDr. Lubomír Procházka.

Vedle prezentace projektů NCA, klastru CREA a firmy GEOtest proběhla diskuse o klastrové politice obou zemí, fungování výzkumných a inovačních programů a možné spolupráci. Byly zdůrazněny především příležitosti v oblasti přeshraniční spolupráce, společných konferencí a seminářů a využití rámce V4. Na návštěvu budou navazovat konkrétní aktivity vedené NCA – V4–ASEAN a klastrem CREA – Natureef.