KETGATE

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

Národní klastrová asociace je od července 2017 partnerem projektu KETGATE spolufinancovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt KETGATE - v duchu svého názvu - otevírá přístup malým a středním podnikům (MSP) k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KETs) v zájmu zvýšení inovací výrobních postupů, zboží a služeb napříč odvětvími v Evropě. KETs, mezi které patří fotonika, mikro a nanoelektronika, nanotechnologie, pokročilé materiály, průmyslové biotechnologie a pokročilé výrobní technologie, jsou totiž náročné na znalosti a jsou spojené s intenzivním výzkumem a vývojem, rychlými inovačními cykly a vysokými kapitálovými náklady. To vytváří pro MSP značné bariéry pro jejich běžnou aplikaci. Konsorcium osmi partnerů projektu KETGATE proto tvoří jak organizace podporující podnikání, tak instituce aplikovaného výzkumu. Společně s 19 asociovanými partnery si kladou za cíl vybudovat síť inteligentních přístupových bodů ke KETs na úrovni výzkumných center v celé Střední Evropě a tím vytvořit inovační ekosystém v oblasti KETs. Asociovanými partnery za ČR jsou Fyzikální ústav AV ČR a Středočeské inovační centrum. Projekt se konkrétně zaměří na tři klíčové technologie, kterými jsou fotonika, mikro a nanoelektronika a pokročilé materiály a bude pomáhat MSP s jejich uplatněním v oborech dopravy, potravin a zdraví.

Partneři projektu:

 • Steinbeis-Europe-Centre of Steinbeis Innovation gGmbH, DE (vedoucí partner)
  • Veneto Innovazione, IT
   • National Cluster Association, CZ
    • Upper SilesianAgency for Entrepreneurship and Development Ltd.
     • TERA TEHNOPOLIS Ltd.
      • JOANNEUM RESEARCH mbH
       • Bay Zoltán  Nonprofit Ltd. for Applied Research
       • Jozef Stefan Institute

        

       Kontaktní osoba za Národní klastrovou asociaci:

       Mgr. Filip Vítek - projektový manažer

       Tel.: +420 731 534 179
       e-mail:vitek@nca.cz

         

        Více informací o projektu naleznete http://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html