KETGATE

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

Národní klastrová asociace je od července 2017 partnerem projektu KETGATE spolufinancovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt KETGATE - v duchu svého názvu - otevírá přístup malým a středním podnikům (MSP) k využití klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KETs) v zájmu zvýšení inovací výrobních postupů, zboží a služeb napříč odvětvími v Evropě. KETs, mezi které patří fotonika, mikro a nanoelektronika, nanotechnologie, pokročilé materiály, průmyslové biotechnologie a pokročilé výrobní technologie, jsou totiž náročné na znalosti a jsou spojené
s intenzivním výzkumem a vývojem, rychlými inovačními cykly a vysokými kapitálovými náklady. To vytváří pro MSP značné bariéry pro jejich běžnou aplikaci. Konsorcium osmi partnerů projektu KETGATE proto tvoří jak organizace podporující podnikání, tak instituce aplikovaného výzkumu. Společně s 19 asociovanými partnery si kladou za cíl vybudovat síť inteligentních přístupových bodů ke KETs na úrovni výzkumných center v celé Střední Evropě a tím vytvořit inovační ekosystém v oblasti KETs. Asociovanými partnery za ČR jsou Fyzikální ústav AV ČR
a Středočeské inovační centrum. Projekt se konkrétně zaměří na tři klíčové technologie, kterými jsou fotonika, mikro a nanoelektronika
a pokročilé materiály a bude pomáhat MSP s jejich uplatněním v oborech dopravy, potravin a zdraví.

Patronem projektu se v říjnu 2018 stala firma MEOPTA - optika, s.r.o.       

                                       

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Úvodní workshop projektu (Regional Stakeholder Workshop) proběhla 27.11.2017 v Technologickém centru AV Praze. Více informací
       o akci naleznete zde.
 • Study visit 1. a 2. návštěva dvou výzkumných technologických center (JOANNEUM RESEARCH, Weiz, Rakousko a Jozef Stefan Institute,
       Lublaň, Slovinsko) proběhla počátkem roku 2018 od 30.11.2018 do 31.1.2018. Více informací o akci naleznete zde.
 • Workshop projektu KETGATE v Olomouci. Více informací o akci naleznete zde
 • KETGATE Info Day 1: Představení projektu KETGATE a KETGATE Point na akci Den klastrů v Plzeňském kraji, Plzeň 18. 10. 2018. Více           informací najdete zde
 • KETGATE Info Day 2: Představení projektu KETGATE a KETGATE Point na akci 3D tisk jako marketingový nástroj, Olomouc 23. 11. 2018.       Více informací najdete zde
 • Mezinárodní Brokerage Event: Přestavení mezinárodní sítě na podporu spolupráce firem a univerzity KETGATE v Benátkách, Itálii,                 31.1.2019. Více zde.

 

 • Výzva k zapojení do pilotních projektů mezinárodní výzkumné a vývojové spolupráce, které budou plně hrazeny z projektu KETGATE. Spolupráce může být ve výši 5 000 – 15 000 EUR. K její realizaci musí dojít od 31. 5. 2019 do 30. 9. 2019 s jedním ze tří zapojených výzkumných center v Rakousku, Slovinsku a Maďarsku. Informace o výzvě zde, žádost možno stáhnout zde.

Newslettery:

 • NEWSLETTER č. 5 projektu KETGATE naleznete zde. 
 • NEWSLETTER č. 4 projektu KETGATE naleznete zde. 
 • NEWSLETTER č. 3 projektu KETGATE naleznete zde
 • NEWSLETTER projektu naleznete zde. 

 

Partneři projektu:

 • Steinbeis-Europe-Centre of Steinbeis Innovation gGmbH, DE (vedoucí partner)
  • Veneto Innovazione, IT
   • National Cluster Association, CZ
    • Upper SilesianAgency for Entrepreneurship and Development Ltd.
     • TERA TEHNOPOLIS Ltd.
      • JOANNEUM RESEARCH mbH
       • Bay Zoltán  Nonprofit Ltd. for Applied Research
       • Jozef Stefan Institute

        

       Kontaktní osoba za Národní klastrovou asociaci:

       Ing. Jiří Herinek - projektový manažer

       Tel.: +420 724 315 041
       e-mail: herinek@nca.cz

         

        Více informací o projektu naleznete http://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html