Jednání představenstva NCA

Dne 11. července 2011 proběhlo na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) jednání představenstva Národní klastrové asociace.  V rámci jednání byli přijati noví členové NCA – Bezpečnostně technologický klastr a společnost CZECH DEX s.r.o. NCA má tedy k dnešnímu dni 20 členů.

Velká část jednání byla věnována schválenému projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ (zkráceně Posílení inovací, akronym CluStrat), který bude realizován v období září 2011 až srpen 2014 za účasti 19 partnerů (mezi nimiž je i Národní klastrová asociace) z 8 evropských států. Více informací o projektu naleznete v záložce “Projekty”.

Členové představenstva přijali do svých řad na místo odstoupivšího Ing. Libora Friedela Ing. Adrianu Knápkovou, Ph.D., proděkanku pro výzkum a spolupráci s praxí Fakulty managementu a ekonomiky UTB. Gratulujeme.