Internacionalizační akce projektů NATUREEF + V4ClusGo

Seminář se uskuteční v Brně dne 2. března 2017 v areálu brněnského výstaviště, v pavilonu Bpři Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017 (http://www.vvvi.cz ).

Co je důležité, naše akce je určena nejen pro klastrové organizace, ale také pro jejich členy (zejména MSP), jež mají zájem o internacionalizaci, nové trhy a mezinárodní spolupráci prostřednictvím klastrových internacionalizačních aktivit. Proto vás žádáme, abyste pozvánku rozeslali také svým členům. Seminář bude probíhat v anglickém jazyce. Projekt V4Clusters Go International je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským fondem. www.visegradfund.org

Prosím, aby všichni zájemci potvrdili svou účast na email: vitek@nca.cz

Zástupci firem z vašich klastrů jsou rovněž zváni na dvoustranná Face2Face setkání organizovaná regionálním zastoupením Europe Enterprise Network v rámci VVVI již 1. března. Registrace na tento matchmaking je povinná. Více informací o akci a registraci on-line naleznete na: https://www.b2match.eu/p4i2017/pages/17774-agenda

Kontaktní osoba: Mgr. Filip Vítek, 731 534 179