Informační seminář k programu HORIZONT 2020

Regionální kontaktní organizace pro mezinárodní projekty pořádá informační seminář k programuHORIZONT 2020 zaměřený na představení nově vyhlášených výzev v oblastech informačních a komunikačních technologií, nanotechnologií, budoucích a vznikajících technologiích. Seminář je pořádán dne 02.11.2015 v Podnikatelském inkubátoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 14:00-16:00.

Pozvánku na seminář s programem a odkazem na registrační formulář naleznete zde.