Hledáme výkonného ředitele/ředitelku Národní klastrové asociace (NCA)

Posláním NCA je spojovat členské klastrové organizace a další zainteresované aktéry na podporu klastrové politiky a její efektivní implementace v ČR. Hlavním cílem je zvyšování konkurenceschopnosti firem, krajů a národního hospodářství ČR cestou rozvoje inovací a oborové specializace. NCA má stanoveny hlavní cíle ve své vizi, jejichž dosahování tvoří širší rámec pracovní pozice.

Hlavní cíl pracovní pozice:

Řízení a rozvoj NCA umožňující dosahování vize a cílů NCA a zajišťující její provozní funkčnost v podmínkách statutu nestátní neziskové organizace.

Více informací o pracovní pozici naleznete zde.