Festival bezpečnosti SECURITAS 21

Festival bezpečnosti SECURITAS 21 je pilotním projektem zaměřeným na posílení bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a to v různých oblastech a životních situacích, kterých se bezpečnost dotýká. Festival pořádá Bezpečnostně technologický klastr, z. s. v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem festivalu je spojení zájmu odborné a laické veřejnosti o oblasti bezpečnosti – safety, security, ekologie, vzdělávání a výzkum a vývoj. Festival si klade za cíl informovat o důležitosti bezpečnosti širokou veřejnost a děti různých věkových skupin a demonstrativní formou tak posílit potřebu bezpečnosti v životě každého člověka.

Festival bezpečnosti SECURITAS 21 je rozdělen do dvou částí, přičemž v dopoledních hodinách proběhne v malém sále multifunkční auly GONG v Dolní oblasti Vítkovice konference s názvem „Bezpečný Moravskoslezský kraj“. V odpolední části festivalu budou v prostoru před multifunkční aulou GONG probíhat interaktivní ukázky napříč oblastmi bezpečnosti a bude zde také prostor pro seznámení odborné i široké veřejnosti s produkty a projekty firem a organizací, které se bezpečností zabývají.

Společnou myšlenkou obou akcí je propojit zájem samosprávy, státních institucí, neziskových organizací, firem a široké veřejnosti v oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě také propagace kraje a města jako bezpečného místa k životu.

Termín konání: 9. června 2017 od 9,00 hod.

Místo: multifunkční aula GONG, Dolní oblast Vítkovic, Ostrava, Česká republika