EXPERTNÍ WORKSHOP projektu CluStrat - Zero Energy Buildings

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Moravskoslezským energetickým klastrem Vás zvou v rámci Energetického kongresu na

                                                    EXPERTNÍ WORKSHOP projektu CluStrat k tématu pilotní akce

                                                                                      Zero Energy Buildings

                                                                E f e k t i v n í  e n e r g e t i k a  v  b u d o v á c h

 

konaný dne 15. dubna 2014 v objektu školicího střediska MSDK, areál VŠB-TU Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17,

708 33 Ostrava – Poruba

 

Pozvánku s programem na Expertní workshop neleznete zde.

Online registrační formulář na Expertní workshop naleznete zde.

Pozvánku na Energetický kongres naleznete zde.

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.